MẶT BÀN NU XÁ XỊ ĐỎ

MẶT BÀN NU XÁ XỊ ĐỎ
MẶT BÀN NU XÁ XỊ ĐỎ RẤT ĐẸP- NU GAI VIỀN QUANH RẤT ĐỘC-THÍCH HỢP LÀM MẶT BÀN TRÀ CÀ PHÊ-HAY XẺ RA LÀM TRANH NU
KT- NGANG 110 RỘNG 85 DÀỲ 12-13

Bạn cũng có thể thích