MẶT BÀN NU XÁ XỊ ĐỎ

MẶT BÀN NU XÁ XỊ ĐỎ RẤT ĐẸP- NU GAI VIỀN QUANH RẤT ĐỘC-THÍCH HỢP LÀM MẶT BÀN TRÀ CÀ PHÊ-HAY XẺ RA LÀM TRANH NU
KT- NGANG 114 RỘNG 90 DÀỲ 13-14

Bạn cũng có thể thích