Mặt bàn xà cừ nguyên tấm

Mặt bàn xà cừ nguyên tấm
Mặt bàn gỗ xà cừ nguyê tấm
Kích thước như hình
Síp toàn quốc

Bạn cũng có thể thích