Mẹ con cóc thiềm thừ trấn giữ bình phú quý gỗ xá xị

Thiềm thừ
Mẹ con thiềm thừ trấn giữ bình phú quý
Kt như hình
Chất gỗ xá xị (gù hương) thơm phức

Bạn cũng có thể thích