Me tây. 7tr/tấm. Còn mấy tấm bán cho hết. Kiếm tiền ăn tết.

Me tây. 7tr/tấm. Còn mấy tấm bán cho hết. Kiếm tiền ăn tết.

Bạn cũng có thể thích