Mình có mấy cục nu gỗ gáo vàng

Mình có mấy cục nu gỗ gáo vàng, phù hợp cho các bác đục tượng, cóc

Bạn cũng có thể thích