Mun sừng to khủng đặc

Mun sừng to khủng đặc
Mun sừng Khánh hòa to, đặc, dáng đẹp, thế đứng vững chắc tự nhiên.

Bạn cũng có thể thích

0936320832