Nhà kẻ truyền con chồng đời lê

Nhà kẻ truyền con chồng đời lê
Đủ cột trong đó có 7 cột lim. 2 côyj mít. Kẻ hiên mít. Còn laik xoan chưa mối mọt.

Bạn cũng có thể thích