Nu cẩm chỉ rục giác

✅Nu cẩm chỉ rục giác
✅kt cao 1m
✅ 35×25
Vân chỉ đen đậm

Bạn cũng có thể thích