Phật bà gỗ sưa

Phật bà gỗ sưa
Kt: cao 30x9x9
Hàng làm tay đục sắc nét,tỉ mỉ

Bạn cũng có thể thích