Gỗ pơ mu Đắk lắk

pơ mu Đắk lắk
Gỗ pơ mu đăk lăk Mặt 70 đến 80 hàng ko tim dài 1m6 đến 2m dầy 6 đến 10cm giá nguyên lô

 

 

Bạn cũng có thể thích