Quan âm cưỡi rồng đẹp giao lưu

chuyên kinh doanh các mặt hàng tượng mỹ nghệ đẹp ( đặc biệt là cẩm ) giá cả cạnh tranh.
một tác phẩm cầu kỳ và đẹp
Phật bà cưỡi rồng gỗ cẩm chĩ, đẹp từ tạo hình đến chất gỗ, dáng phật từ bi, đục chi tiết và cầu kỳ, hàng đẹp nguyên khối, kích thước 80x47x37.

Bạn cũng có thể thích