Sập xoan đào

Sập xoan đào
Tới luôn bác tài ơi.
Sập xoan mộc
Kt 3m20 x 1m60 x 18
Pu hoàn thiện kèm chân. Giá đẹp
Bạn cũng có thể thích