Tam đa gỗ đổi màu. Hàng nét căng

Tam đa gỗ đổi màu. Hàng nét căng. 18×60. Màu xanh phong thuỷ.

Bạn cũng có thể thích