tấm mặt bàn nu xá xị

Đầu năm giao lưu với ac e tấm mặt bàn nu xá xị , hiếm kg thể nào tấm có tấm thứ hai như tấm này

Bạn cũng có thể thích