Thanh lý xưởng gỗ 10 bộ cửa gỗ căm xe

Thanh lý 10 bộ cửa phòng gỗ căm xe thông gió 810 x 2150mm (3 mẫu mỗi mẫu 3bộ có 1mẫu 4bộ), hàng mới chưa sử dụng, giá công khai cho ae lấy 10bộ = 45tr (cửa và khung bao), xem hàng tại xưởng Lái Thiêu Bình Dương

Bạn cũng có thể thích