thao lao ( bằng lăng ) 2m dài 2m sâu 6 tất

thao lao ( bằng lăng )
2m dài 2m sâu 6 tất
tủ rất to đẹp
4 cánh 3 buồn
đục tứ quí
xuân – hạ – thu – đông

Bạn cũng có thể thích