File Firmware Nokia Full INI VietNam được tổng hợp

Thảo luận trong 'File NOKIA' bắt đầu bởi Hackphonehy, 19 - 6 - 2012.

 1. Hackphonehy
  Offline

  Hackphonehy Thành viên

  Tham gia:
  19 - 6 - 2012
  Bài viết:
  983
  Đã được thích:
  142
  Điểm thành tích:
  123
  List file đang có :

  1110i RH-93_7.02
  1200 RH-99_6.00
  1202 RH-112_3.10
  1208 RH-105_6.00
  1280 RM-647_6.20
  1616 RH-125_6.20
  1650 RM-305_6.00
  1661 RH-122_5.01
  1680c RM-394_7.60
  1800 RM-653_6.20

  2310 RM-189_6.52
  2323c RM-543_9.85
  2330c RM-512_9.85
  2600c RM-340_7.60
  2610 RH-86_7.11
  2626 RM-291_6.81
  2630 RM-298_7.60
  2680s RM-392_6.17
  2690 RM-635_10.10
  2690 RM-635_10.65 hoanghiep1506
  2700c RM-561_9.98
  2710c RM-586_9.67
  2720a RM-519_9.85
  2730c RM-578_9.41
  2730c RM-578_10.47


  3110c RM-237_7.21-7.30 ==> 7.30 k có TV nhưng add luôn cho tiện (ae tự xào nấu)
  3120c RM-364_9.41
  3500c RM-272_7.21
  3600s RM-352_7.23
  3610a RM-429_3.56
  3710a RM-509_4.35
  3720c RM-518_10.16

  5030c RM-524_5.01
  5130c RM-495_7.97
  5200 RM-174_7.20
  5220 RM-411_7.23
  5230 RM-588_40.0.003
  5230 RM-588_50.0.001 Mạnh Trần
  5230 RM-593_40.8.003_001 TiengViet Ok Link tham khảo ==> Click Here
  5233 RM-625_40.1.003
  5233 RM-625_50.1.001 Mạnh Trần
  5250 RM-684_20.0.004
  5250 RM-684_30.0.002 Mạnh Trần
  5300 RM-146_7.20
  5310 RM-303_9.42
  5320d RM-409_4.13
  5530c RM-504_32.0.007
  5610 RM-242_9.40
  5630d RM-431_012.008
  5630d RM-431_013.009
  5700 RM-230_4.21
  5800 RM-356_52.0.007

  6085 RM-198_6.00
  6120c RM-243_7.10
  6125 RM-178_5.43
  6131 RM-115_6.60 hoanghiep1506
  6151 RM-200_4.10
  6210s RM-367_5.16
  6212c RM-396_6.20
  6220c RM-328_5.15
  6233 RM-145_5.60
  6260s RM-368_7.27
  6260s RM-368_7.27
  6267 RM-210_5.20
  6280 RM-78_6.10
  6300 RM-217_7.21-7.30 ==> 7.30 k có TV nhưng add luôn cho tiện (ae tự xào nấu)
  6303c RM-443_9.10-10.12
  6303ci RM-638_9.83
  6303ci RM-638_10.80
  6500c RM-265_9.45
  6500s RM-240_10.00
  6500s RM-240_10.30 Vietnamese Ok By HoaiTrung
  6500s RM-240_12.35 Vietnamese ok By HoaiTrung Xem info
  6600f RM-325_6.20
  6600i RM-570_36.60
  6600s RM-414_6.55
  6680 RM-36_5.050407 *
  6681 RM-57_6.09.00 *
  6700c RM-470_13.10
  6700c RM-470_13.21 ==> TV ok
  6700c RM-470_13.21 Logo T-Mobile Vietnamese GOLD Ok TV ok
  6700s RM-576_062.001
  6700s RM-576_071.004 Mạnh Trần
  6710s RM-491_031.022
  6720c RM-424_031.022
  6730c RM-566_031.022
  6760s RM-573_3.45
  6760s RM-573_21.005

  7100s RM-438_6.31
  7210c RM-436_7.23
  7230 RM-604_10.81
  7230 RM-604_10.82 Vietnamese Ok Xem Info
  7310c RM-379_9.40
  7370 RM-70_4.13
  7373 RM-209_5.50
  7390 RM-140_3.84
  7390 RM-140_4.51 Mạnh Trần
  7500 RM-249_5.21
  7510a RM-398_6.65
  7610s RM-354_7.23
  7900 RM-264_4.84

  8800 RM-233_10.00

  C1 RM-607_4.40
  C1 RM-643_4.40
  C1 RM-643_5.45
  C1 RM-689_003.00
  C2 RM-702_6.51 Mạnh Trần
  C2 RM-704_3.42 hoanghiep1506
  C2 RM-721_11.00
  C2 RM-721_11.10
  C3 RM-614_8.63
  C3 RM-640_6.05
  C3 RM-776_6.50
  C5 RM-645_062.001
  C5 RM-645_071.005
  C5 RM-697_12.0.023
  C5 RM-697_20.0.024
  C5 RM-745_071.003
  C5 RM-816_22.6.007
  C6 RM-601_013.016 & 014.002
  C6 RM-612_20.0.042
  C6 RM-612_40.0.021
  C7 RM-675_014.002

  E5 RM-632_071.003
  E6 RM-609_021.014
  E7 RM-626_014.002
  E51 RM-244_410.34.001
  E52 RM-469_054.003
  E52 RM-469_071.004 Mạnh Trần
  E63 RM-437_510.21.010
  E66 RM-343_510.21.009

  E71 RM-346_410.21.010 hoanghiep1506
  E71 RM-346_510.21.009
  E72 RM-530_054.005
  E72 RM-530_071.004
  E75 RM-412_211.12.01
  E90 RA-6 RA6_400.34.93

  N73 RM-133_4.0850.43.0.1 *
  N76 RM-135_31.0.014
  N78 RM-235_30.011
  N79 RM-348_32.001
  N8 RM-596_014.002
  N81 RM-179_21.0.010
  N81 RM-223_21.0.010
  N81 RM-223_24.0.002 TV ok new
  N82 RM-313_35.0.002
  N85 RM-333_30.019
  N86 RM-484_30.009
  N86 RM-484_30.009
  N95 RM-159_35.0.002
  N95 RM-320_35.0.001
  N96 RM-247_30.033
  N96 RM-247_30.101 Tieng Viet ok By HoaiTrung
  N97 RM-505_22.0.110
  N97-RM-507_22.2.110 Tiếng Việt Ok By HoaiTrung
  N97 RM-555_30.0.004

  X1 RM-713_5.29 ntc_Mobile
  X2 RM-618_8.17
  X2 RM-618_8.25
  X2 RM-709_8.63
  X2 RM-709_8.70 TV ok By HoaiTrung Xem thông tin
  X3 RM-540_8.54
  X3 RM-540_11.00
  X3 RM-639_5.65
  X3 RM-639_6.00
  X3 RM-639_6.00
  X3 RM-639_6.05
  X3 RM-775_6.50
  X5 RM-627_043.016
  X6 RM-559_31.0.004
  X6 RM-559_32.0.002
  X7 RM-707_021.013
  X7 RM-707_022.014 Mạnh Trần

  Chú ý : những file có đánh dấu * không có TV

  100 RM-130 v03.60
  101 RM-769 v006.65
  1202 RH-112 v4.03
  1616 RH-125 v6.51
  1800 RM-653 v6.51
  200 RM-761 v10.58
  200 RM-761 v10.60
  200 RM-761 v11.56
  201 RM-799 v11.56
  202 RM-834 v20.28
  203 RM-832 v20.26
  300 RM-781 v07.03
  300 RM-781 v07.44
  302 RM-813 v14.26
  302 RM-813 v14.53
  303 RM-763 v13.47
  303 RM-763 v14.38
  303 RM-763 v14.60
  3110c RM-237 v7.30
  ( File full đã xào tiếng việt ô cê )
  500 RM-750 v111.020.0059

  5230 RM-588 V51.0.002
  5233 RM-625 v51.1.002
  5530 RM-504 v40.0.003
  5800 RM-356 v60.0.003
  603 RM-779 v111.030.0609
  603 RM-779 v112.010.1404
  6300 RM-217 v7.30( File đã xào TV ô cê nhé)
  6720c RM-424 v032.001
  700 RM-670 v111.030.0609
  700 RM-670 v112.010.1404
  701 RM-774 v111.030.0609

  C1-01 RM-607 v06.15
  C2-00 RM-704 v03.82
  C2-01 RM-721 v11.20
  C2-03 RM-702 v06.97
  C2-03 RM-702 v07.48
  C3-00 RM-614 v08.71

  C3-01 RM-640 v07.16
  C3-01 RM-776 v06.75
  C5-02 RM-745 v081.003

  C5-02 RM-745 v091.002
  C5-03 RM-697 v22.0.007
  C5-06 RM-816 v22.6.007
  C6-01 RM-601 v022.014
  C6-01 rm-601 v025.007
  C7-00 RM-675 v022.014
  C7-00 RM-675 v111.030.0609

  N8 RM-596 v025.007
  N8 RM-596 v111.030.0609
  E5-00 RM-632 v091.001

  E52 RM-469 v081.003
  E6-00 RM-609 v022.014
  E6-00 RM-609 v111.130.0625
  E7-00 RM-626 v022.014
  E72 RM-530 v081.003

  X1-01 RM-713 v07.50

  X2-00 RM-618 v08.35
  X2-02 RM-694 v10.91
  X2-05 RM-772 v08.30
  X3-02 RM-639 v07.16
  X3-02 RM-775 v06.75
  X3-02 RM-775 v07.32
  X6 RM-559 v40.0.002
  X7-00 RM-707 v025.007


  yeuanhsa0, xinh9x, Quans2kute and 2 others like this.

 2. Rynokute
  Offline

  Rynokute Thành viên

  Tham gia:
  16 - 7 - 2011
  Bài viết:
  5,539
  Đã được thích:
  446
  Điểm thành tích:
  193
  Hay quá. Full hơn topic trước của anh mh
 3. Hackphonehy
  Offline

  Hackphonehy Thành viên

  Tham gia:
  19 - 6 - 2012
  Bài viết:
  983
  Đã được thích:
  142
  Điểm thành tích:
  123
  ?? Không có gì để nói
 4. Rain
  Offline

  Rain Be like no other ..

  Tham gia:
  7 - 4 - 2011
  Bài viết:
  12,794
  Đã được thích:
  2,343
  Điểm thành tích:
  533
  Bỏ cái xem thêm đi =)) cũng thế mà
  yeuanhsa0 thích bài này.
 5. Hackphonehy
  Offline

  Hackphonehy Thành viên

  Tham gia:
  19 - 6 - 2012
  Bài viết:
  983
  Đã được thích:
  142
  Điểm thành tích:
  123
  em nói sao? Ai bảo cũng thế? Ở dv ko có chữ ưu điểm. Ở ebookso1.Com thì có
 6. Truongpro
  Offline

  Truongpro Thành viên

  Tham gia:
  8 - 6 - 2012
  Bài viết:
  261
  Đã được thích:
  7
  Điểm thành tích:
  68
  Cái này để làm gì thế @.@?
 7. Hoanganhpro
  Offline

  Hoanganhpro Thành viên

  Tham gia:
  24 - 2 - 2012
  Bài viết:
  31,076
  Đã được thích:
  3,267
  Điểm thành tích:
  533
  Không có ảnh minh hoạ nhỉ.
 8. Hackphonehy
  Offline

  Hackphonehy Thành viên

  Tham gia:
  19 - 6 - 2012
  Bài viết:
  983
  Đã được thích:
  142
  Điểm thành tích:
  123
  à. Cái này để đút vào đt ý mà

  - - - - - - - - - -

  fw cũng phải ảnh mh hả? Cứ nghĩ nó là con virus 6chân nhé
 9. PhanKhanh
  Offline

  PhanKhanh Thành viên mới

  Tham gia:
  12 - 6 - 2012
  Bài viết:
  379
  Đã được thích:
  41
  Điểm thành tích:
  0
  kiếm giúp e cái n70 tiếng việt bác ơi
 10. Hackphonehy
  Offline

  Hackphonehy Thành viên

  Tham gia:
  19 - 6 - 2012
  Bài viết:
  983
  Đã được thích:
  142
  Điểm thành tích:
  123
  Có quyền ko suport cho ai mà ko bít sử dụng nút thank :p

Chia sẻ trang này