BỘ ĐỈNH RỒNG GỖ TRẮC ĐỎ HÀNG CỔ | Diễn đàn đồ gỗ

BỘ ĐỈNH RỒNG GỖ TRẮC ĐỎ HÀNG CỔ

admin

Ban quản trị cấp cao nhất
Thành viên BQT
#1
Giao lưu bộ rồng đỉnh GỖ TRẮC chuẩn hàng xưa 9 món

Bộ 9 món gồm

+ 1 đoản dài : kích thước 160cm x 57 cm

+ 4 ghế đơn : kích thước 70 cm x 57cm

+1 bàn : kích thước 120cm x 64cm

+ 2 kẹp : kích thước 62cm x 40 cm

+ 1 đôn kích thước 35cm x 35cm

Hàng trắc cũ nuột không tỳ vết
BỘ ĐỈNH RỒNG GỖ TRẮC ĐỎ HÀNG CỔ 2.jpg
BỘ ĐỈNH RỒNG GỖ TRẮC ĐỎ HÀNG CỔ 3.jpg
BỘ ĐỈNH RỒNG GỖ TRẮC ĐỎ HÀNG CỔ 4.jpg
BỘ ĐỈNH RỒNG GỖ TRẮC ĐỎ HÀNG CỔ 5.jpg
BỘ ĐỈNH RỒNG GỖ TRẮC ĐỎ HÀNG CỔ 6.jpg
BỘ ĐỈNH RỒNG GỖ TRẮC ĐỎ HÀNG CỔ 7.jpg
BỘ ĐỈNH RỒNG GỖ TRẮC ĐỎ HÀNG CỔ 8.jpg
BỘ ĐỈNH RỒNG GỖ TRẮC ĐỎ HÀNG CỔ 9.jpg
BỘ ĐỈNH RỒNG GỖ TRẮC ĐỎ HÀNG CỔ 10.jpg
BỘ ĐỈNH RỒNG GỖ TRẮC ĐỎ HÀNG CỔ 11.jpg
 
Sửa lần cuối:

admin

Ban quản trị cấp cao nhất
Thành viên BQT
#2
GỖ TRẮC
BỘ ĐỈNH RỒNG GỖ TRẮC ĐỎ HÀNG CỔ 12.jpg
BỘ ĐỈNH RỒNG GỖ TRẮC ĐỎ HÀNG CỔ 13.jpg
BỘ ĐỈNH RỒNG GỖ TRẮC ĐỎ HÀNG CỔ 14.jpg
BỘ ĐỈNH RỒNG GỖ TRẮC ĐỎ HÀNG CỔ 15.jpg
BỘ ĐỈNH RỒNG GỖ TRẮC ĐỎ HÀNG CỔ 16.jpg
BỘ ĐỈNH RỒNG GỖ TRẮC ĐỎ HÀNG CỔ 17.jpg
BỘ ĐỈNH RỒNG GỖ TRẮC ĐỎ HÀNG CỔ 18.jpg
BỘ ĐỈNH RỒNG GỖ TRẮC ĐỎ HÀNG CỔ 19.jpg
BỘ ĐỈNH RỒNG GỖ TRẮC ĐỎ HÀNG CỔ 20.jpg
BỘ ĐỈNH RỒNG GỖ TRẮC ĐỎ HÀNG CỔ 21.jpg
 
Sửa lần cuối:

admin

Ban quản trị cấp cao nhất
Thành viên BQT
#3
GỖ TRẮC
BỘ ĐỈNH RỒNG GỖ TRẮC ĐỎ HÀNG CỔ.jpg
 
Sửa lần cuối:

Facebook Comment