BỘ ĐỈNH RỒNG GỖ TRẮC ĐỎ HÀNG CỔ | Diễn đàn đồ gỗ

BỘ ĐỈNH RỒNG GỖ TRẮC ĐỎ HÀNG CỔ

admin

Ban quản trị cấp cao nhất
Thành viên BQT
#1
Giao lưu bộ rồng đỉnh GỖ TRẮC chuẩn hàng xưa 9 món

Bộ 9 món gồm

+ 1 đoản dài : kích thước 160cm x 57 cm

+ 4 ghế đơn : kích thước 70 cm x 57cm

+1 bàn : kích thước 120cm x 64cm

+ 2 kẹp : kích thước 62cm x 40 cm

+ 1 đôn kích thước 35cm x 35cm

Hàng trắc cũ nuột không tỳ vết
BỘ ĐỈNH RỒNG GỖ TRẮC ĐỎ HÀNG CỔ 2.jpg
BỘ ĐỈNH RỒNG GỖ TRẮC ĐỎ HÀNG CỔ 3.jpg
BỘ ĐỈNH RỒNG GỖ TRẮC ĐỎ HÀNG CỔ 4.jpg
BỘ ĐỈNH RỒNG GỖ TRẮC ĐỎ HÀNG CỔ 5.jpg
BỘ ĐỈNH RỒNG GỖ TRẮC ĐỎ HÀNG CỔ 6.jpg
BỘ ĐỈNH RỒNG GỖ TRẮC ĐỎ HÀNG CỔ 7.jpg
BỘ ĐỈNH RỒNG GỖ TRẮC ĐỎ HÀNG CỔ 8.jpg
BỘ ĐỈNH RỒNG GỖ TRẮC ĐỎ HÀNG CỔ 9.jpg
BỘ ĐỈNH RỒNG GỖ TRẮC ĐỎ HÀNG CỔ 10.jpg
BỘ ĐỈNH RỒNG GỖ TRẮC ĐỎ HÀNG CỔ 11.jpg
 
Sửa lần cuối:

Facebook Comment