BỘ TRIỆN VOI TAY 20 - 10 MÓN. | Diễn đàn đồ gỗ

BỘ TRIỆN VOI TAY 20 - 10 MÓN.

admin

Ban quản trị cấp cao nhất
Thành viên BQT
#1
BỘ TRIỆN VOI TAY 20 - 10 MÓN.
☘️ Chất gỗ: Hương Nam Phi bao gồm:
✔️ 1 bàn chữ nhật lớn kích thước: 100 -176cm
✔️ 2 bàn chữ nhật nhỏ kích thước: 64 -74cm
✔️ 2 đôn vuông kích thước: 53 cm
✔️ 4 ghế triện tay 20.
✔️ 1 ghế triện băng dài.
-chogoviet.net-11527.jpg
-chogoviet.net-11528.jpg
-chogoviet.net-11529.jpg
-chogoviet.net-11530.jpg
-chogoviet.net-11531.jpg
-chogoviet.net-11532.jpg
-chogoviet.net-11533.jpg
-chogoviet.net-11534.jpg
-chogoviet.net-11535.jpg
-chogoviet.net-11536.jpg
-chogoviet.net-11537.jpg
-chogoviet.net-11538.jpg
-chogoviet.net-11539.jpg
-chogoviet.net-11540.jpg
-chogoviet.net-11541.jpg
-chogoviet.net-11542.jpg
-chogoviet.net-11543.jpg
 

Facebook Comment