bộ trường cổng thành gỗ gụ ta hàng cũ | Diễn đàn đồ gỗ

bộ trường cổng thành gỗ gụ ta hàng cũ

Đoàn Ngọc Ánh

Ban quản trị cấp cao nhất
#1
bộ trường cổng thành gỗ gụ ta hàng cũ
vừa về một bộ trường cổng thành gỗ ta hàng cũ đục tay 100%
....chất lượng tuyệt hảo ko nút nẻ không bám rác. mộc Chay ko đánh thuốc
...Đc người thợ làm rất cẩn thận tỷ mỉ kỹ càng ten gỗ lên bóng mượt.
ban-ghe-go-gu-chogoviet.net1977.jpg
ban-ghe-go-gu-chogoviet.net1976.jpg
ban-ghe-go-gu-chogoviet.net1975.jpg
ban-ghe-go-gu-chogoviet.net1974.jpg
ban-ghe-go-gu-chogoviet.net1973.jpg
ban-ghe-go-gu-chogoviet.net1972.jpg
ban-ghe-go-gu-chogoviet.net1971.jpg
ban-ghe-go-gu-chogoviet.net1970.jpg
ban-ghe-go-gu-chogoviet.net1969.jpg
ban-ghe-go-gu-chogoviet.net1968.jpg
ban-ghe-go-gu-chogoviet.net1967.jpg
ban-ghe-go-gu-chogoviet.net1966.jpg
 

Facebook Comment