Bơm bánh răng IMO ACF 080N4 IRBO | Diễn đàn đồ gỗ

Bơm bánh răng IMO ACF 080N4 IRBO

#1

Bơm Bánh Răng IMO
Công ty Châu Thiên Chí là Đại lý phân phối Bơm IMO Tại Việt Nam như : Bơm thủy lực IMO, Bơm bánh răng IMO, Bơm trục vít IMO, Bơm hải quân IMO, Bơm IMO Tại Việt Nam, Pump IMO Việt Nam, Phụ tùng bơm IMO, Đại lý Bơm IMO, Nhà cung cấp Bơm IMO, Nhà phân phối Bơm IMO, Đại lý phân phối Bơm IMO
Bơm Bánh răng IMO có sẵn trong cấu hình đơn và đôi. Các máy bơm đôi có một cổng vào thông thường và hai cổng xả độc lập. Máy bơm có thể được cung cấp trong một số dàn sắp xếp cho phép khả năng chịu áp suất rất cao hoặc áp suất cao ở độ nhớt thấp
Chúng có sẵn ở nhiều giai đoạn với áp suất rất cao hoặc áp suất vừa phải trên các loại nhiên liệu có độ nhớt rất thấp. Máy bơm cũng có sẵn trong các cấu hình bơm đôi có chung một cổng vào nhưng cung cấp hai dòng độc lập để hỗ trợ nhiều chức năng của máy.
Công ty chúng tôi là Đại lý ủy quyền của Động cơ, Hộp số, Hộp giảm tốc, Bơm, Van, Xi lanh, Cảm biến, Encoder, Coupling ..
+ Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy
+ Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany
+ Hộp số Vogel Made in Germany
+ Van Duplomatic Made in Italy
+ Cảm biến IFM Made in Germany
+ Bơm Torishima Made in Japan
Model Bơm IMO Thông dụng
Bơm IMO ACE 025N3 NVBP
Bơm IMO ACE 25-2L NC 615A
Bơm IMO ACE 025L1 IRBO
Bơm IMO ACE 025L2 NVBO
Bơm IMO ACE 025L3 NVBP
Bơm IMO ACE 032N2
Bơm IMO ACE 032N2 NTBP
Bơm IMO ACE 032N3 NTBP
Bơm IMO ACE 032N2 615A
Bơm IMO ACE 032N2 NTBO
Bơm IMO ACE 032N3 NTBP
Bơm IMO ACE 38-2 NC/101
Bơm IMO ACE 038N1 IRBP A101
Bơm IMO ACE 038N2 NVBP A101
Bơm IMO ACE 038N3 NVBP A101
Bơm IMO ACE 38-2 NC/60
Bơm IMO ACE 038N1 YVBP
Bơm IMO ACE 038N2 NTBP
Bơm IMO ACE 038N3 NTBP
Bơm IMO ACE 025L1 IVBP
Bơm IMO ACE 025L2 NVBP
Bơm IMO ACE 025L3 NVBP
Bơm IMO ACE 038K1 IVBP A020
Bơm IMO ACE 038K3 NVBP
Bơm IMO ACE 032N1 IXBO A076
Bơm IMO ACE 032N2 NXBO A076
Bơm IMO ACE 032N3 NTBP
Bơm IMO ACE 032N1 IVBP
Bơm IMO ACE 032N2 NTBP A368
Bơm IMO ACE 032N3 NTBP
Bơm IMO D3EICC-95D
Bơm IMO G3DB-275
Bơm IMO A4PIC-187
Bơm IMO A3DB-275
Bơm IMO D3FTC-95D
Bơm IMO C3EBF143
Bơm IMO C3EBC-118P
Bơm IMO 10H-87-1-6D
Bơm IMO D3EEC-87D
Bơm IMO A4PIC-187
Bơm IMO C3EBF-118P
Bơm IMO D3E1C-95D
Bơm IMO C3EHC-162
Bơm IMO D3E1C-95D
Bơm IMO D3EIC 87PD
Bơm IMO C3EBC-143JD
Bơm IMO G3DB-250P
Bơm IMO B4PIC-236G
Bơm IMO G3DB-250P
Bơm IMO C3EBF-143
Bơm IMO LPD 020N1
Bơm IMO A3DH-156 3204/121
Bơm IMO D3EBCS-162
Bơm IMO D3EIC-87P
Bơm IMO KF-210-BBA-000017
Bơm IMO A3DH-118
Bơm IMO G3DB-250
Bơm IMO C3EBF-162
Bơm IMO AA3G / NVPSCA118SC
Bơm IMO G3DB-275
Bơm IMO G3DBC-218D
Bơm IMO A3DF-137
Bơm IMO C3EHCS-143
Bơm IMO AG3DBC-312
Bơm IMO ACE 038 IRBG
Bơm IMO AG3DB-400
Bơm IMO C3EHC-143J
Bơm IMO C3EHC-143J
Bơm IMO C3EBF-187
Bơm IMO D3EBF-95
Bơm IMO C313A-187
Bơm IMO C3EBF-118P
Bơm IMO A6DB-218
Bơm IMO B4PIC-217
Bơm IMO C3EBC-118P
Bơm IMO 42032PDW
Bơm IMO AA3G / NVPPCC200SC
Bơm IMO AA3G / NVPMCA143SJ3535 / 004
Bơm IMO C3EBC-118PD
Bơm IMO C3EBCX-162D / 363
Bơm IMO A12DB-312
Bơm IMO AA3G / NVILCA095SP
Bơm IMO C324AHTF-250
Bơm IMO G3DHS-218
Bơm IMO D3EIC-95
Bơm IMO G6UVC-200
Bơm IMO 3240 / 011RA
Bơm IMO DG3DH-1S7
Bơm IMO C210H-106-2D
Bơm IMO G3DH-187
Bơm IMO GD3H-218
Bơm IMO A3DBC-275
Bơm IMO AA3G / NVSMCA095SC
Bơm IMO C3ENCSX-187/268
Bơm IMO C3EIC-143
Bơm IMO G3DB-275
Bơm IMO D3EVF-87
Bơm IMO AA3G / NVPPCA118SC
Bơm IMO D3EBC-87
Bơm IMO D3ENC-143
Bơm IMO C3EHF-143J
Bơm IMO AB E4-060N1-LEBE
Bơm IMO C3EHCS-187Y
Bơm IMO EP0552-1
Bơm IMO C3EHF-118
Bơm IMO AA3G / NVPMCA143SJ
Bơm IMO G3D-218
Bơm IMO A3DBC-275
Bơm IMO D3EICS-143J
Bơm IMO D3FTCSS-95D
Bơm IMO D3EBFS-143J
Bơm IMO D3EIC-87PD
Bơm IMO A3DB-118
Bơm IMO A31NIX-131A
Bơm IMO AA3G / NVPKCA095SC
Bơm IMO C3EHF-143J
Bơm IMO AA3G-NHSMFA200SC
Bơm IMO C210H-106-2D
Bơm IMO C3EXC-143D-256
Bơm IMO C3EBCX-143J / 259
Bơm IMO G3DH-218
Bơm IMO C3EBF-200
Bơm IMO CJ12DBC-187
Bơm IMO DG3DB-250
Bơm IMO D3EX-87PD281
Bơm IMO C3EXC-143D-256
Bơm IMO 5918031K-156 17GPM
Bơm IMO D3EBCS-143
Bơm IMO C12DH-156
Bơm IMO C3EBF-I87
Bơm IMO C3EHC-143J
Bơm IMO A3DB-156
Bơm IMO A324ASX-231
Bơm IMO AB ACD 025L6 IVBP
Bơm IMO AB ACF 080N4 IRBO
Bơm IMO 324-400P
Bơm IMO D3EIC-95
Bơm IMO G3D-187
Bơm IMO AA3G / NVPMCA143SJ
Bơm IMO C3EBC-200
 

Facebook Comment