Bơm Settima - Pump Trục Vít Settima | Diễn đàn đồ gỗ

Bơm Settima - Pump Trục Vít Settima

#1Đại lý Bơm Settima
Công ty CHÂU THIÊN CHÍ là nhà Cung cấp Bơm Settima Tại Việt Nam : Bơm Settima, Pump Settima, Bơm trục vít Settima, Bơm thủy lực Settima, Bơm bánh răng Settima, Bơm xoắn ốc Settima, Đại lý Bơm Settima, Nhà cung cấp Bơm Settima, Đại lý phân phối Bơm Settima, Nhà phân phối Bơm Settima

Bơm Settima
Settima thiết kế và sản xuất máy bơm trục vít thủy lực và máy bơm cánh quạt xoắn ốc. Settima tập trung vào việc giảm phát thải tiếng ồn, cả thông qua lựa chọn thiết kế và độ chính xác mang tính xây dựng. Điều này có nghĩa là không chỉ tiếng ồn thấp, mà còn có tuổi thọ dài hơn và tăng độ tin cậy. Máy bơm Settima đáng tin cậy, bởi vì chúng hoạt động mà không tạo ra rung động, đảm bảo tuổi thọ rất dài. Ngày nay Settima là một trong những nhà sản xuất máy bơm quan trọng nhất cho các ngành dầu khí và hàng hải.
Model Bơm Settima Việt Nam
GR 20 SMT16B 12L
GR 20 SMT16B 15L
GR 20 SMT16B 20L
GR 32 SMT16B 35L
GR 32 SMT16B 45L
GR 32 SMT16B 55L
GR 32 SMT16B 75L
GR 40 SMT16B 100L
GR 40 SMT16B 125L
GR 40 SMT16B 150L
GR 45 SMT16B 180L
GR 45 SMT16B 210L
GR 55 SMT16B 250L
GR 55 SMT16B 300L
GR 55 SMT16B 330L
GR 55 SMT16B 380L
GR 55-SMT 16B-300L
GR 60 SMT16B 440L
GR 60 SMT16B 500L
GR 70 SMT16B 600L
GR 70 SMT16B 660L
GR 70 SMT16B 800L
GR 80 SMT16B 1000L
GR 80 SMT16B 1200L
GR 90 SMT16B 1500L
GR 90 SMT16B 1700L
GR 90 SMT16B 2000L
GR 90 SMT16B 2200L
GR20SM16B20LAC19B5RF3
GR20SMT16B20L0AC19
GR32 SMT16B 55L
GR32 SMT16B 55L AC24 B5 S3 RF3
GR32 SMT16B 55L S4
GR32 SMT16B 75L AC
GR40.SMT16B.125L.0.0.0.G.0.RF2.0.0
GR45-SMT16B210LRF2
GR45-SMT16B210LS2G
GR55 SMT16B300L
GR70-SMT16B660LRF2
 

Facebook Comment