Bơm Taiko Kikai - Đại lý Bơm TAIKO Việt Nam | Diễn đàn đồ gỗ

Bơm Taiko Kikai - Đại lý Bơm TAIKO Việt Nam

#1

Bơm Taiko Kikai
Công Ty CHÂU THIÊN CHÍ Là Nhà cung cấp Bơm Taiko Kikai Tại Việt Nam : Bơm Taiko Kikai, Pump Taiko Kikai, Bơm trục vít Taiko Kikai, Bơm ly tâm Taiko Kikai, Bơm trục đứng Taiko Kikai, Bơm nước Taiko Kikai, Đại lý Bơm Taiko Kikai, Nhà cung cấp Bơm Taiko Kikai, Nhà phân phối Bơm Taiko Kikai, Đại lý phân phối Bơm Taiko Kikai
Taiko Kikai đã sử dụng các bánh răng phân đoạn điểm tiếp xúc duy nhất (được cấp bằng sáng chế) làm tiêu chuẩn cho máy bơm bánh răng của chúng tôi. Thiết bị được phân đoạn giúp loại bỏ hiện tượng ngăn chặn chất lỏng xảy ra với thiết bị không liên quan thông thường. Những loại bơm có thể tích lớn để truyền chất lỏng giảm thiểu âm thanh và độ rung và có tuổi thọ cao. Chúng được sử dụng để vận chuyển dầu nhiên liệu, dầu bôi trơn hoặc hóa chất lỏng.
Model : Bơm TAIKO
Taiko Kikai MDP-680P
Taiko Kikai EHC-101D
Taiko Kikai EHC-130C
Taiko Kikai EHC-130D
Taiko Kikai EHC-150E
Taiko Kikai EHC-151C
Taiko Kikai EHC-201B
Taiko Kikai EHC-201C
Taiko Kikai EHC-41A
Taiko Kikai EHC-41B
Taiko Kikai EHC-51B
Taiko Kikai EHC-70B
Taiko Kikai EHC-70C
Taiko Kikai EHC-81B
Taiko Kikai EHC-81C
Taiko Kikai EHC-81D
Taiko Kikai EHS-101D
Taiko Kikai EHS-130C
Taiko Kikai EHS-130D
Taiko Kikai EHS-151C
Taiko Kikai EHS-201C
Taiko Kikai EHS-41A
Taiko Kikai EHS-51B
Taiko Kikai EHS-70B
Taiko Kikai EHS-70C
Taiko Kikai EHS-81C
Taiko Kikai EHS-81D
Taiko Kikai EMC-100C
Taiko Kikai EMC-125C
Taiko Kikai EMC-150C
Taiko Kikai EMC-200C
Taiko Kikai EMC-250C
Taiko Kikai EMD-300C
Taiko Kikai EMD-350C
Taiko Kikai EMD-400C
Taiko Kikai ESC-100C
Taiko Kikai ESC-100D
Taiko Kikai ESC-100E
Taiko Kikai ESC-100F
Taiko Kikai ESC-125C
Taiko Kikai ESC-125D
Taiko Kikai ESC-125E
Taiko Kikai ESC-125F
Taiko Kikai ESC-150C
Taiko Kikai ESC-150D
Taiko Kikai ESC-150E
Taiko Kikai ESC-150F
Taiko Kikai ESC-150G
Taiko Kikai ESC-200C
Taiko Kikai ESC-200D
Taiko Kikai ESC-200F
Taiko Kikai ESC-250C
Taiko Kikai ESC-250E
Taiko Kikai ESC-65E
Taiko Kikai ESC-80C
Taiko Kikai ESC-80D
Taiko Kikai ESD-300C
Taiko Kikai ESD-350C
Taiko Kikai ESD-400C
Taiko Kikai EHS-251C
Taiko Kikai TMC-100C
Taiko Kikai TMC-100D
Taiko Kikai TMC-125C
Taiko Kikai TMC-32
Taiko Kikai TMC-40A
Taiko Kikai TMC-50B
Taiko Kikai TMC-65B
Taiko Kikai TMC-65C
Taiko Kikai TMC-80B
Taiko Kikai TMC-80C
Taiko Kikai TMC-80D
Taiko Kikai TMC -50B
Taiko Kikai TMC -65B
Taiko Kikai TMC -65C
Taiko Kikai TMC -80B
Taiko Kikai TMC -80C
Taiko Kikai TMC -80D
Taiko Kikai TMC -100C
Taiko Kikai TMC -100D
Taiko Kikai TMC -125C
Taiko Kikai ESC-1250
Taiko Kikai ESC-1500
Taiko Kikai ESC-1200
Taiko Kikai ESC-1500
 

Facebook Comment