Bơm Thủy Lực Salami - Pump Salami Việt Nam | Diễn đàn đồ gỗ

Bơm Thủy Lực Salami - Pump Salami Việt Nam

#1


Đại lý Bơm Salami
Công ty Châu Thiên Chí là Nhà cung cấp Bơm Salami chính hãng Tại Việt Nam như : Bơm thủy lực Salami, Bơm bánh răng Salami, Bơm ly tâm Salami, Bơm Salami, Bơm nước Salami, Bơm trục vít Salami, Đại lý Bơm Salami, Nhà cung cấp Bơm Salami, Nhà phân phối Bơm Salami, Đại lý phân phối Bơm Salami
Công ty chúng tôi là Đại lý ủy quyền Động cơ, Hộp số, Hộp giảm tốc, Bơm , Van, Cảm biến, Xi lanh, Encoder, Coupling
Salami SpA cung cấp nhiều lựa chọn máy bơm thủy lực và động cơ bánh răng ngoài với thân bằng nhôm hoặc gang. Chúng có thể được sử dụng trong cấu hình tiêu chuẩn, nhiều kết hợp hoặc cấu hình tùy chỉnh. Máy bơm Salami thích hợp cho các thiết bị công nghiệp như máy đào, backh tráng cao su, máy kéo, thiết bị nông nghiệp, xe kéo, cần cẩu và cũng như cho các ứng dụng chung hơn cho xe tải, xe nâng, máy khoan và máy khoan.
Model : Bơm Salami
Bơm Salami 2.5PB22S-R55S3
Bơm Salami 2.5PB22S-R87S3
Bơm Salami 2.5PB22S-P38P2
Bơm Salami 2.5PB25D-R55S3
Bơm Salami 2.5PB25D-R87S3
Bơm Salami 2.5PB25D-P38P2
Bơm Salami 2.5PB25S-R55S3
Bơm Salami 2.5PB25S-R87S3
Bơm Salami 2.5PB25S-P38P2
Bơm Salami 2.5PB28D-R55S3
Bơm Salami 2.5PB28D-R87S3
Bơm Salami 2.5PB28D-P38P2
Bơm Salami 2.5PB28S-R55S3
Bơm Salami 2.5PB28S-R87S3
Bơm Salami 2.5PB28S-P38P2
Bơm Salami 2.5PB32D-R55S3
Bơm Salami 2.5PB32D-R87S3
Bơm Salami 2.5PB32D-P38P2
Bơm Salami 2.5PB32S-R55S3
Bơm Salami 2.5PB32S-R87S3
Bơm Salami 2.5PB32S-P38P2
Bơm Salami 2.5PB38D-R55S3
Bơm Salami 2.5PB38D-R87S3
Bơm Salami 2.5PB38D-P38P2
Bơm Salami 2.5PB38S-R55S3
Bơm Salami 2.5PB38S-R87S3
Bơm Salami 2.5PB38S-P38P2
Bơm Salami 2.5PB44D-R55S3
Bơm Salami 2.5PB44D-R87S3
Bơm Salami 2.5PB44D-P38P2
Bơm Salami 2.5PB44S-R55S3
Bơm Salami 2.5PB44S-R87S3
Bơm Salami 2.5PB44S-P38P2
Bơm Salami 3PB21D-R55S3
Bơm Salami 3PB21D-R87S3
Bơm Salami 3PB21D-P38P2
Bơm Salami 3PB21S-R55S3
Bơm Salami 3PB21S-R87S3
Bơm Salami 3PB21S-P38P2
Bơm Salami 3PB27D-R55S3
Bơm Salami 3PB27D-R87S3
Bơm Salami 3PB27D-P38P2
Bơm Salami 3PB27S-R55S3
Bơm Salami 3PB27S-R87S3
Bơm Salami 3PB27S-P38P2
Bơm Salami 3PB33D-R55S3
Bơm Salami 3PB33D-R87S3
Bơm Salami 3PB33D-P38P2
Bơm Salami 3PB33S-R55S3
Bơm Salami 3PB33S-R87S3
Bơm Salami 3PB33S-P38P2
Bơm Salami 3PB38D-R55S3
Bơm Salami 3PB38D-R87S3
Bơm Salami 3PB38D-P38P2
Bơm Salami 3PB38S-R55S3
Bơm Salami 3PB38S-R87S3
Bơm Salami 3PB38S-P38P2
Bơm Salami 3PB46D-R55S3
Bơm Salami 3PB46D-R87S3
Bơm Salami 3PB46D-P38P2
Bơm Salami 3PB46S-R55S3
Bơm Salami 3PB46S-R87S3
Bơm Salami 3PB46S-P38P2
Bơm Salami 3PB55D-R55S3
Bơm Salami 3PB55D-R87S3
Bơm Salami 3PB55D-P38P2
Bơm Salami 3PB55S-R55S3
Bơm Salami 3PB55S-R87S3
Bơm Salami 3PB55S-P38P2
Bơm Salami 3PB65D-R55S3
Bơm Salami 3PB65D-R87S3
Bơm Salami 3PB65D-P38P2
Bơm Salami 3PB65S-R55S3
Bơm Salami 3PB65S-R87S3
Bơm Salami 3PB65S-P38P2
 

Facebook Comment