Bơm trục Vít IMO ABF 125 3LN4 | Diễn đàn đồ gỗ

Bơm trục Vít IMO ABF 125 3LN4

#1

Đại lý Bơm IMO
Công ty Châu Thiên Chí là Đại lý Bơm IMO SWEDEN Tại Việt Nam như : Bơm trục vít IMO, Bơm bánh răng IMO, Bơm thủy lực IMO, Bơm hải quân IMO, Pums IMO Việt Nam, Bơm IMO, Đại lý Bơm IMO, Đại lý phân phối Bơm IMO, Nhà cung cấp Bơm IMO, Nhà phân phối Bơm IMO
Máy bơm Imo một đơn vị kinh doanh CIRCOR là nhà tiếp thị hàng đầu và nhà sản xuất các sản phẩm máy bơm đẳng cấp thế giới với lợi thế cạnh tranh. Bằng cách phát triển nhà cung cấp, nhà phân phối và mạng lưới khách hàng cho các ngành công nghiệp và phân khúc thị trường khác nhau, đạt được phạm vi toàn cầu.
Bơm Imo sản xuất bơm ba trục chuyển động tích cực và bơm bánh răng. Imo Pump đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt trong các ứng dụng của khách hàng và có thể cung cấp hiệu suất đáng tin cậy và chính xác. Một nhân viên kỹ thuật giàu kinh nghiệm có thể giúp bạn giải quyết mọi vấn đề về thiết kế ‚kỹ thuật‚ hoặc quy trình.
Các ngành công nghiệp phục vụ bao gồm hydrocarbon và xử lý hóa học transport vận chuyển dầu thô Hải quân và thương mại sản xuất điện ‚bột giấy và giấy thang máy thủy lực và máy móc nói chung.
Model Bơm IMO
Bơm IMO ABF 100 3N2M
Bơm IMO ABF 110 3N4M
Bơm IMO ABF 125 3LN4
Bơm IMO ABF 140 3N2M
Bơm IMO ABF 140 3N4M
Bơm IMO ABF 140 3PN4M
Bơm IMO ABQ 100 3 DN5M
Bơm IMO ABQ 100 3 N5 IRYP
Bơm IMO ABQ 100 N5 IRYP
Bơm IMO ABQ 110 DN5
Bơm IMO ABQ 110 3
Bơm IMO ABQ 110 3L DN5M
Bơm IMO ABQ 125 3
Bơm IMO ABQ 125 3 DN 5M
Bơm IMO ABQ 125 3L
Bơm IMO ABQ 125 3L DN5M
Bơm IMO ABQ 125 L5 IRVP
Bơm IMO ABQ 140 3 DN5M
Bơm IMO ABQ 140 3N4M
Bơm IMO ABQ 140 P5 IRVP
Bơm IMO ABQ 180 3L W4M
Bơm IMO ACD 025 2LN6F
Bơm IMO ACD 025 2N6F
Bơm IMO ACD 025 L6 IRBO
Bơm IMO ACD 025 L6 IRBP
Bơm IMO ACD 025 L6 ITBP
Bơm IMO ACD 025 L6 IVBP
Bơm IMO ACD 025 L6 NTBP
Bơm IMO ACD 025 L6 NVBP
Bơm IMO ACD 025 N1 NRBP
Bơm IMO ACD 025 N6 IRBP
Bơm IMO ACD 025 N6 IVBP
Bơm IMO ACD 025 N6 NVBO
Bơm IMO ACD 025 N6 NVBP
Bơm IMO ACE 025 2L N6F
Bơm IMO ACE 025 2L2
Bơm IMO ACE 025 2NC
Bơm IMO ACE 025 2NC 615A
Bơm IMO ACE 025 2NC60
Bơm IMO ACE 025 2TAA6
Bơm IMO ACE 025 L1 IVBO
Bơm IMO ACE 025 L1 IVBP
Bơm IMO ACE 025 L2 NTBO
Bơm IMO ACE 025 L2 NTBP
Bơm IMO ACE 025 L2 NVBP
Bơm IMO ACE 025 L3 NQBP
Bơm IMO ACE 025 L3 NTBP
Bơm IMO ACE 025 L3 NVBP
Bơm IMO ACE 025 N NTBO
Bơm IMO ACE 025 N1 IRBP
Bơm IMO ACE 025 N1 IVBO
Bơm IMO ACE 025 N1 IVBP
Bơm IMO ACE 025 N2 NTBO
Bơm IMO ACE 025 N2 NTBP
Bơm IMO ACE 025 N2 NVBO
Bơm IMO ACE 025 N2 NVBP
Bơm IMO ACE 025 N3 IVBP
Bơm IMO ACE 025 N3 NQBP
Bơm IMO ACE 025 N3 NTBP
Bơm IMO ACE 025 N3 NVBP
Bơm IMO ACE 032 2N2F615A
Bơm IMO ACE 032 2NC 615A
Bơm IMO ACE 032 2NC60
Bơm IMO ACE 032 2NC60A
Bơm IMO ACE 032 2NC615A
Bơm IMO ACE 032 K2 NTBO
Bơm IMO ACE 032 K3 NTBP
Bơm IMO ACE 032 L1 IRBP
Bơm IMO ACE 032 L1 ITBO
Bơm IMO ACE 032 L1 IVBO
Bơm IMO ACE 032 L1 IVBP
Bơm IMO ACE 032 L1 NVBP
Bơm IMO ACE 032 L2 NTBO
Bơm IMO ACE 032 L2 NTBP
Bơm IMO ACE 032 L2 NVBO
Bơm IMO ACE 032 L2 NVBP
Bơm IMO ACE 032 L3 NQBP
Bơm IMO ACE 032 L3 NTBP
Bơm IMO ACE 032 L3 NVBP
Bơm IMO ACE 032 N1 IRBO
Bơm IMO ACE 032 N1 IRBP
Bơm IMO ACE 032 N1 IVBO
Bơm IMO ACE 032 N1 IVBP
Bơm IMO ACE 032 N1 NTBO
Bơm IMO ACE 032 N2 IRBO
Bơm IMO ACE 032 N2 NTBO
Bơm IMO ACE 032 N2 NTBP
Bơm IMO ACE 032 N2 NVBO
Bơm IMO ACE 032 N2 NVBP
Bơm IMO ACE 032 N3 NQBP
Bơm IMO ACE 032 N3 NTBP
Bơm IMO ACE 032 N3 NVBP
Bơm IMO ACE 032 NC615
Bơm IMO ACE 032 NC615A
Bơm IMO ACE 038 2 KNC615
Bơm IMO ACE 038 2 NC 615
Bơm IMO ACE 038 2N2F
Bơm IMO ACE 038 2NC60
Bơm IMO ACE 038 2NC615A
Bơm IMO ACE 038 D3 NTBP
Bơm IMO ACE 038 K1 IRBP
Bơm IMO ACE 038 K1 IVBO
Bơm IMO ACE 038 K1 IVBP
Bơm IMO ACE 038 K2 NTBO
Bơm IMO ACE 038 K2 NTBO A368
Bơm IMO ACE 038 K2 NTBO T4E
Bơm IMO ACE 038 K2 NTBP
Bơm IMO ACE 038 K2 NVBO
Bơm IMO ACE 038 K3 IVBP
Bơm IMO ACE 038 K3 NQBP
Bơm IMO ACE 038 K3 NTBO
Bơm IMO ACE 038 K3 NTBP
Bơm IMO ACE 038 K3 NVBP
Bơm IMO ACE 038 L2 NTBP
Bơm IMO ACE 038 L3 NTBP
Bơm IMO ACE 038 N1 IRBO
Bơm IMO ACE 038 N1 IRBP
Bơm IMO ACE 038 N1 ITBO
Bơm IMO ACE 038 N1 ITBP
Bơm IMO ACE 038 N1 IVBO
Bơm IMO ACE 038 N1 IVBP
Bơm IMO ACE 038 N2 8443
Bơm IMO ACE 038 N2 NTBO
Bơm IMO ACE 038 N2 NTBP
Bơm IMO ACE 038 N2 NVBO
Bơm IMO ACE 038 N2 NVBP
Bơm IMO ACE 038 N3 NQBP
Bơm IMO ACE 038 N3 NTBP
Bơm IMO ACE 038 N3 NVBP
Bơm IMO ACE 038 N3 NVBP T4S Q101
Bơm IMO ACF 080 3N3F
Bơm IMO ACF 080 3N4F
Bơm IMO ACF 080 K4 IRBO
Bơm IMO ACF 080 K4 IRBP
Bơm IMO ACF 080 K4 NVBP
Bơm IMO ACF 080 N4 IRBO
Bơm IMO ACF 080 N4 IRBP
Bơm IMO ACF 090 3N3F
Bơm IMO ACF 090 K4 IRBO
Bơm IMO ACF 090 K4 IRBP
Bơm IMO ACF 090 K5 IRBO
Bơm IMO ACF 090 N4 IRBO
Bơm IMO ACF 090 N4 IRBP
Bơm IMO ACF 100 3N2F
Bơm IMO ACF 100 3N3F
Bơm IMO ACF 100 3N4F
Bơm IMO ACF 100 K4 IRBO
Bơm IMO ACF 100 K4 IRBP
Bơm IMO ACF 100 N4 IRBO
Bơm IMO ACF 100 N4 IRBP
Bơm IMO ACF 100 N5 IVBP
Bơm IMO ACF 110 3LN3F
Bơm IMO ACF 110 3N3F
Bơm IMO ACF 110 L4 IRBP
Bơm IMO ACF 110 N4 IRBO
Bơm IMO ACF 110 N4 IRBP
Bơm IMO ACF 110 N5 NVBP
Bơm IMO ACF 125 3LN2F
Bơm IMO ACF 125 3LN3F
Bơm IMO ACF 125 3LN4F
Bơm IMO ACF 125 3N3F
Bơm IMO ACF 125 L4 IRBO
Bơm IMO ACF 125 L4 IVBO
Bơm IMO ACF 125 L5 IVBP
Bơm IMO ACF 125 N4 IRBO
Bơm IMO ACG 045 2N2F
Bơm IMO ACG 045 2N2F60
Bơm IMO ACG 045 2N2F60A
Bơm IMO ACG 045 2N3F
Bơm IMO ACG 045 K NTBP
Bơm IMO ACG 045 K5 IVBO
Bơm IMO ACG 045 K5 IVBP
Bơm IMO ACG 045 K5 NTBP
Bơm IMO ACG 045 K6 IVBO
Bơm IMO ACG 045 K6 IVBP
Bơm IMO ACG 045 K6 NTBO
Bơm IMO ACG 045 K6 NTBP
Bơm IMO ACG 045 K7 NVBP
Bơm IMO ACG 045 N2F
Bơm IMO ACG 045 N3 IVBP
Bơm IMO ACG 045 N5 IVBO
Bơm IMO ACG 045 N5 IVBP
Bơm IMO ACG 045 N5 NTBP
Bơm IMO ACG 045 N5 NVBP
Bơm IMO ACG 045 N6 ITBP
Bơm IMO ACG 045 N6 IVBO
Bơm IMO ACG 045 N6 IVBP
Bơm IMO ACG 045 N6 NTBO
 

Facebook Comment