Bonsai ngũ dê dưới gốc tùng | Diễn đàn đồ gỗ

Bonsai ngũ dê dưới gốc tùng

admin

Ban quản trị cấp cao nhất
Thành viên BQT
#1
Bonsai ngũ dê dưới gốc tùng hương gia lai ôm đá
Kích thước : 60-60-30 ( kèm kỉ gỗ hương)
24774840_1308025976009397_5717763773475845308_n.jpg
24774883_1308025499342778_6364156486714357940_n.jpg
24774983_1308025949342733_4978712857663316443_n.jpg
24775080_1308025792676082_7984464963847241248_n.jpg
24775197_1308025666009428_5741845649247028263_n.jpg
24796389_1308025682676093_1603105471747406411_n.jpg
 

Đính kèm

admin

Ban quản trị cấp cao nhất
Thành viên BQT
#2
Bonsai ngũ dê dưới gốc tùng hương gia lai ôm đá
Kích thước : 60-60-30 ( kèm kỉ gỗ hương)
24852600_1308025832676078_9175339777867179769_n.jpg
24862133_1308025769342751_117605465873846655_n.jpg
24862654_1308025502676111_3947475950916053212_n.jpg
24900178_1308025626009432_7715971458487786823_n.jpg
24910125_1308025892676072_5416307800580721439_n.jpg
24991076_1308025552676106_3645232716902059346_n.jpg
 

Facebook Comment