Cần bán bộ ghế Minh, (đục tứ ninh) | Diễn đàn đồ gỗ

Cần bán bộ ghế Minh, (đục tứ ninh)

admin

Ban quản trị cấp cao nhất
Thành viên BQT
#1
Cần bán bộ ghế Minh, (đục tứ ninh) cột 20-11món, (gỗ gõ đỏ) gỗ cà te. tây nguyên, giá hạt zẻ
.
Hàng chất lượng cao về hình thức và chất liệu.
Bộ Ghế Minh 1.jpg
Bộ Ghế Minh 2.jpg
Bộ Ghế Minh 3.jpg
Bộ Ghế Minh 4.jpg
Bộ Ghế Minh 5.jpg
Bộ Ghế Minh 6.jpg
 

Facebook Comment