[Cần Mua] Gỗ Lũa Trà Rừng | Diễn đàn đồ gỗ

[Cần Mua] Gỗ Lũa Trà Rừng

goluagolua

New member
#1
Công ty chúng tôi đang có nhu cầu thu mua thường xuyên số lượng lớn lũa Trà Rừng cho Thủy sinh (đã xịt vỏ) Có thể thu mua tối thiểu 1 tấn/tháng, tối đa 5 tấn/tháng. Anh em đi rừng có thể cung cấp vui lòng liên hệ: 0963949178 (gặp A. Hiển)
1ecc0a67060fe751be1e.jpg

afeaf841f42915774c38.jpg
 

Facebook Comment