Đại lý Bơm TAIKO - Pump Taiko Kikai | Diễn đàn đồ gỗ

Đại lý Bơm TAIKO - Pump Taiko Kikai

#1Bơm Taiko Kikai - Pump TAIKO
Công Ty CHÂU THIÊN CHÍ Là nhà cung cấp Bơm TAIKO Tại Việt Nam : Bơm Taiko Kikai, Pump Taiko Kikai, Bơm ly tâm Taiko Kikai, Bơm trục vít Taiko Kikai, Bơm chân không Taiko Kikai, Bơm bánh răng Taiko Kikai, Đại lý Bơm Taiko Kikai, Nhà cung cấp Bơm Taiko Kikai, Nhà phân phối Bơm Taiko Kikai, Đại lý phân phối Bơm Taiko Kikai
Máy bơm ly tâm Taiko Kikai truyền chất lỏng với lực ly tâm bằng cách sử dụng vòng quay của bánh công tác được lắp đặt bên trong vỏ bơm.
Máy bơm ly tâm từ lâu đã được gọi là máy bơm nước, và các sản phẩm của chúng tôi đã được sử dụng làm máy bơm xử lý hàng hóa và máy bơm dằn cho tàu, cũng như để vận chuyển nước ngọt, nước biển, dầu và hóa chất lỏng.
Model : Bơm TAIKO
Taiko Kikai VS-100
Taiko Kikai VS-125
Taiko Kikai VS-150
Taiko Kikai VS-150B
Taiko Kikai VS-200
Taiko Kikai VS-250
Taiko Kikai VS-250B
Taiko Kikai VS-S-150
Taiko Kikai VS-S-300
Taiko Kikai TMS-50B
Taiko Kikai TMS-65B
Taiko Kikai TMS-65C
Taiko Kikai TMS-80B
Taiko Kikai TMS-80C
Taiko Kikai TMS-80D
Taiko Kikai TMS-100C
Taiko Kikai TMS-100D
Taiko Kikai TMS-125C
Taiko Kikai EHCV-65BE
Taiko Kikai EHCV-100CE
Taiko Kikai TMC-32
Taiko Kikai TMC-40A
Taiko Kikai TMC-50B
Taiko Kikai CVC-65
Taiko Kikai CVC-100
Taiko Kikai CVC-125
Taiko Kikai HD-250C
Taiko Kikai HD-300B
Taiko Kikai HD-350D
Taiko Kikai HD-400A
Taiko Kikai C1T-200
Taiko Kikai C1T-250
Taiko Kikai C1T-300
Taiko Kikai C1T-350
Taiko Kikai C1T-400
Taiko Kikai C1T-450
Taiko Kikai C2T-200
Taiko Kikai C2T-250
Taiko Kikai C2T-300
Taiko Kikai C2T-350
Taiko Kikai C2T-400
Taiko Kikai MTDPD-80
Taiko Kikai MTDPD-100
Taiko Kikai MTDPD-150
Taiko Kikai MTDPc-200
Taiko Kikai VPT-1000T
Taiko Kikai VPT-1500T
Taiko Kikai VPT-2000T
Taiko Kikai VPT-3000T
Taiko Kikai MDP-680V
Taiko Kikai MDP-1015V
Taiko Kikai MDP-1225V
Taiko Kikai MDP-415A
Taiko Kikai SLT-413A
Taiko Kikai MDP-535A
Taiko Kikai SLT-513A
Taiko Kikai MDP-680
Taiko Kikai MDP-1015
Taiko Kikai MDP-1550K
Taiko Kikai SDV-25
Taiko Kikai SDF-25
Taiko Kikai SDV-30
Taiko Kikai SDF-30
Taiko Kikai SDV-30S
Taiko Kikai SDV-40
Taiko Kikai SDV-40S
Taiko Kikai SDV-50
Taiko Kikai SDV-65
Taiko Kikai SDV-100
 

Facebook Comment