Đại lý Động cơ Electro ADDA Việt Nam | Diễn đàn đồ gỗ

Đại lý Động cơ Electro ADDA Việt Nam

#1

Đại lý Động cơ Electro ADDA
Công ty CHÂU THIÊN CHÍ Là Nhà cung cấp Động cơ Electro ADDA Hàng Đầu Việt Nam : Động cơ Electro ADDA, Động cơ AC ADDA, Động cơ Điện ADDA, ADDA Việt Nam, Đại lý Động cơ Electro ADDA, Nhà phân phối Động cơ Electro ADDA, Nhà cung cấp Động cơ Electro ADDA, Đại lý phân phối Động cơ Electro ADDA
Electro Adda là một con đường mẫu mực đã chứng kiến công ty phát triển theo thời gian, từ một xưởng thủ công đến một ngành công nghiệp quốc tế lớn, đã thừa nhận biểu tượng của Made in Italy trong lĩnh vực động cơ điện. Được thành lập vào năm 1948 tại Lecco, và sau đó được phát triển bằng cách giữ lại bản sắc công ty gia đình, ngày nay nó là một thực tế lịch sử và có ảnh hưởng, phù hợp với các giá trị sáng lập, dành riêng cho đổi mới và nghiên cứu, và di chuyển bởi một niềm đam mê - mà như trong quá khứ - tiếp tục là động cơ thực sự đằng sau hoạt động của nó.
Model : Động cơ Electro ADDA
Electro ADDA C180LTFECCL-8
Electro ADDA FC200LT-4
Electro ADDA FCP225MT-8/4
Electro ADDA FC63-4
Electro ADDA AF35L2
Electro ADDA FC71-2
Electro ADDA FC132-4
Electro ADDA FC160L-8/4
Electro ADDA FC132M-8/4
Electro ADDA C160MT-8
FC112MTFE-4
Electro ADDA C63A
Electro ADDA C63B
Electro ADDA C71A
Electro ADDA C71B
Electro ADDA C80A
Electro ADDA C80B
Electro ADDA C90S
Electro ADDA C90L
Electro ADDA C100L
Electro ADDA C112MT-a
Electro ADDA C112MT-b
Electro ADDA C132S-a
Electro ADDA C132S-b
Electro ADDA C132M
Electro ADDA C160MT-a
Electro ADDA C160MT-b
Electro ADDA C160L
Electro ADDA C180MT
Electro ADDA C180LT
Electro ADDA C200LT-a
Electro ADDA C200LT-b
Electro ADDA C225MT
Electro ADDA C250MT
Electro ADDA C280ST
Electro ADDA C280MT
Electro ADDA C315ST
Electro ADDA C315M-a
Electro ADDA C315M-b
Electro ADDA C315M-c
Electro ADDA FC63A
Electro ADDA FC63B
Electro ADDA FC71A
Electro ADDA FC71B
Electro ADDA FC80A
Electro ADDA FC80B
Electro ADDA FC90S
Electro ADDA FC90L
Electro ADDA FC100L
Electro ADDA FC112MT-a
Electro ADDA FC112MT-b
Electro ADDA FC132S-a
Electro ADDA FC132S-b
Electro ADDA FC132M
Electro ADDA FC160MT-a
Electro ADDA FC160MT-b
Electro ADDA FC160L
Electro ADDA FC180MT
Electro ADDA FC180LT
Electro ADDA FC200LT-a
Electro ADDA FC200LT-b
Electro ADDA FC225MT
Electro ADDA FC250MT
Electro ADDA FC280ST
Electro ADDA FC280MT
Electro ADDA FC315ST
Electro ADDA FC315M-a
Electro ADDA FC315M-b
Electro ADDA FC315M-c
Electro ADDA FCP63A
Electro ADDA FCP63B
Electro ADDA FCP71A
Electro ADDA FCP71B
Electro ADDA FCP80A
Electro ADDA FCP80B
Electro ADDA FCP90S
Electro ADDA FCP90L
Electro ADDA FCP100L
Electro ADDA FCP112MT-a
Electro ADDA FCP112MT-b
Electro ADDA FCP132S-a
Electro ADDA FCP132S-b
Electro ADDA FCP132M
Electro ADDA FCP160MT-a
Electro ADDA FCP160MT-b
Electro ADDA FCP160L
Electro ADDA FCP180MT
Electro ADDA FCP180LT
Electro ADDA FCP200LT-a
Electro ADDA FCP200LT-b
Electro ADDA FCP225MT
Electro ADDA FCP250MT
Electro ADDA FCP280ST
Electro ADDA FCP280MT
Electro ADDA FCP315ST
Electro ADDA FCP315M-a
Electro ADDA FCP315M-b
Electro ADDA FCP315M-c
Electro ADDA C100LFE-4
Electro ADDA FC100LFE-4
Electro ADDA FC100L-4
Electro ADDA FCP100L-6
Electro ADDA FCP90,1/4
Electro ADDA C90L2
Electro ADDA FC90/FE-4
Electro ADDA FC90S-4
Electro ADDA FC90SFE-4
Electro ADDA C90S
Electro ADDA C90SFE-4
Electro ADDA C90L-4
Electro ADDA FC90L-4
Electro ADDA FC132MFECCL-4
Electro ADDA C132M4
Electro ADDA C132L4
Electro ADDA FC132M4
Electro ADDA FC132L-4
Electro ADDA C132MFE-4
Electro ADDA C132SFE-4
Electro ADDA FC132M-2
Electro ADDA C132M-2
Electro ADDA FCP132M
Electro ADDA C132S-4
Electro ADDA FC132S-4
Electro ADDA FCP132M/4
Electro ADDA FC80FE/4
Electro ADDA FC80-4
Electro ADDA FCP80-4
Electro ADDA FC80-6
Electro ADDA C71FE-4
Electro ADDA FC71B4 B14
Electro ADDA FC71-4B5
Electro ADDA FC112L-2
Electro ADDA FC112M-2
Electro ADDA FC112MT-2
Electro ADDA FC112MTFE-4
Electro ADDA C112MT-6
Electro ADDA C112MTFE/4
Electro ADDA C160LFE-4/8
Electro ADDA FC160L-8
Electro ADDA FCP160MT-6
Electro ADDA FC160MT-4
Electro ADDA FC160M-4
Electro ADDA FC160M-2
Electro ADDA FC160LFECCL-4
Electro ADDA C160MTFECCL-2
Electro ADDA EG160M-4
Electro ADDA EG225S-4
Electro ADDA C180M-2
Electro ADDA C180L-T
Electro ADDA C180LTFECCL-8
Electro ADDA FC200LT-4
Electro ADDA FCP225MT-8/4
Electro ADDA FC63-4,AF35L2
 

Facebook Comment