Đại lý Động cơ - Hộp số TSUBAKI Việt Nam | Diễn đàn đồ gỗ

Đại lý Động cơ - Hộp số TSUBAKI Việt Nam

#1Công ty Châu Thiên Chí là Nhà cung cấp Động cơ - Hộp số Tsubaki Tại Việt Nam như : Hộp giảm tốc Tsubaki, Động cơ Tsubaki, Động cơ giảm tốc Tsubaki, Động cơ bánh răng Tsubaki, Hộp số Tsubaki, Hộp số bánh răng Tsubaki, Đại lý Động cơ Tsubaki, Nhà cung cấp Động cơ Tsubaki, Nhà phân phối Động cơ Tsubaki, Đại lý phân phối Động cơ Tsubaki
Công ty chúng tôi là Đại lý ủy quyền của Động cơ, Hộp số, Hộp giảm tốc, Bơm, Van, Xi lanh, Cảm biến, Encoder, Coupling ..
+ Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy
+ Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany
+ Hộp số Vogel Made in Germany
+ Van Duplomatic Made in Italy
+ Cảm biến IFM Made in Germany
+ Bơm Torishima Made in Japan
Model : Động cơ - Hộp số Tsubaki
GMTE550-50L10BFI
GMTE550-50L15BFI
GMTE550-50L20BFI
GMTE550-50L25BFI
GMTE550-50L30BFI
GMTA010-18U5
GMTA010-18U10
GMTA010-18U15
GMTA010-18U20
GMTA010-18U25
GMTA010-18U30
GMTA010-18U40
GMTA010-18U50
GMTA010-24U60
GMTA010-24U75
GMTA010-24U100
GMTA010-24U120
GMTA010-24U165
GMTA010-24U200
GMTA010-28U300
GMTA010-28U360
GMTA010-28U450
GMTA010-38U600
GMTA010-38U720
GMTA010-38U1000
GMTA010-38U1200
GMTA020-18U5
GMTA020-18U10
GMTA020-18U15
Động cơ giảm tốc Tsubaki
GMTA020-18U20
GMTA020-18U25
GMTA020-24U30
GMTA020-24U40
GMTA020-24U50
GMTA020-24U60
GMTA020-24U75
GMTA020-28U100
GMTA020-28U120
GMTA020-28U165
GMTA020-28U200
GMTA020-38U300
GMTA020-38U360
GMTA020-38U450
GMTA020-42F600
GMTA020-42F720
GMTA020-42F1000
GMTA020-42F1200
GMTA040-24U5
GMTA040-24U10
GMTA040-24U15
GMTA040-24U20
GMTA040-24U25
GMTA040-28U30
GMTA040-28U40
GMTA040-28U50
GMTA040-28U60
GMTA040-28U75
GMTA040-38U100
GMTA040-38U120
GMTA040-38U165
GMTA040-38U200
GMTA040-42F300
GMTA040-42F360
Hộp giảm tốc Tsubaki
GMTA040-42F450
GMTA040-50F600
GMTA040-50F720
GMTA040-50F1000
GMTA040-50F1200
GMTR075-28U5
GMTR075-28U10
GMTR075-28U15
GMTR075-28U20
GMTR075-28U25
GMTR075-38U30
GMTR075-38U40
GMTR075-38U50
GMTR075-38U60
GMTR075-38U75
GMTR075-42F100
GMTR075-42F120
GMTR075-42F165
GMTR075-42F200
GMTR075-50F300
GMTR075-50F360
GMTR075-50F450
GMTR150-38U5
GMTR150-38U10
GMTR150-38U15
GMTR150-38U20
GMTR150-38U25
GMTR150-38U30
GMTR150-42F40
GMTR150-42F50
GMTR150-42F60
GMTR150-42F75
GMTR150-50F100
GMTR150-50F120
GMTR150-50F165
GMTR150-50F200
GMTR220-42F5
GMTR220-42F10
Motor giảm tốc Tsubaki
GMTR220-42F15
GMTR220-42F20
GMTR220-42F25
GMTR220-42F30
GMTR220-50F40
GMTR220-50F50
GMTR220-50F60
GMTR220-50F75
GMTR220-63F100
GMTR220-63F120
GMTR220-63F165
GMTR220-63F200
GMTR370-50F5
GMTR370-50F10
GMTR370-50F15
GMTR370-50F20
GMTR370-50F25
GMTR370-50F30
GMTR370-50F40
GMTR370-50F50
GMTR550-50F5
GMTR550-50F10
GMTR550-50F15
GMTR550-50F20
GMTR550-50F25
GMTR550-50F30
GMTE075-28U5
GMTE075-28U10
GMTE075-28U15
GMTE075-28U20
GMTE075-28U25
GMTE075-38U30
GMTE075-38U40
GMTE075-38U50
GMTE075-38U60
GMTE075-38U75
GMTE075-42F100
GMTE075-42F120
GMTE075-42F165
GMTE075-42F200
GMTE075-50F300
GMTE075-50F360
 

Facebook Comment