Đại lý hộp số Rossi | Diễn đàn đồ gỗ

Đại lý hộp số Rossi

#1

Đại lý hộp số Rossi
Công Ty Châu Thiên Chí là Đại lý phân phối hộp số Rossi tại việt nam
Công ty Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm của Rossi như : Động cơ Rossi, Hộp số Rossi, Hộp giảm tốc Rossi, Hộp số hành tinh Rossi, Hộp số xoắn ốc Rossi, Động cơ điện Rossi, Động cơ giảm tốc Rossi, Động cơ bánh răng Rossi, Đại lý động cơ hộp số Rossi, Nhà cung cấp động cơ hộp số Rossi, Nhà phân phối động cơ hộp số Rossi, Đại lý phân phối động cơ hộp số Rossi
Công ty chúng tôi là Đại lý ủy quyền của Động cơ, Hộp số, Hộp giảm tốc, Bơm, Van, Xi lanh, Cảm biến, Encoder, Coupling ..
+ Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy

+ Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany

+ Hộp số Vogel Made in Germany

+ Van Duplomatic Made in Italy

+ Cảm biến IFM Made in Germany

+ Bơm Torishima Made in Japan
Hộp số giảm tốc Rossi - Đại lý hộp số Rossi tại việt nam
Rossi MR CI 63 UO3A
Rossi MR CI 64 UO3A
Rossi MR CI 80 UO3A
Rossi R C2I 200 UO2A / 20,5
Rossi R CI 125 UO2A / 10
Rossi R CI 125 UO2A / 10
Rossi R CI 200 UO2A / 15,5
Rossi MR ICI 160 UO3A
Rossi HB 71B 4 230.400-50 B5
Rossi HB 71B 6 230.400-50 B5
Rossi HB 71C 4 230.400-50 B5
Rossi HB 71D 4 230.400-50 B5
Rossi HB 80C 4 230.400-50 B5
Rossi HB 112MC 4 230.400-50 B5
Rossi HB 112MC 4 230.400-50 B5
Rossi HB 112MC 4 230.400-50 B5
Rossi HB2 90L 6 230.400-50 B5
Rossi HB2 100LA 4 230.400-50 B5
Rossi HB2 100LB 4 230.400-50 B5
Rossi HB2 100LB 4 230.400-50 B5R
Rossi HB2 112M 4 230.400-50 B5
Rossi HB2 112M 4 230.400-50 B5
Rossi HB2 132S 2 230.400-50 B5R
Rossi HB2 132S 4 230.400-50 B5
Rossi HB2 160L 4 230.400-50 B5
Rossi HB2 225M 4 400-50 B5
Rossi HB2 225S 4 230.400-50 B5
Rossi HBZ 71C 2 230.400-50 B5R
Rossi HBZ 80B 4 230.400-50 B5A
Rossi HBZ 80C 6 230.400-50 B5
Rossi HBZ 90L 4 230.400-50 B5
Rossi HBZ 90LC 4 230.400-50 B5
Rossi HBZ 132M 4 230.400-50 B5
Rossi HBZ 132M 4 230.400-50 B5R
Rossi HBZ 132MC 4 230.400-50 B5
Rossi HBZ 160M 4 230.400-50 B5
Rossi HF71 B6 230.400.B5
Rossi MR 2I 100 UP2A
Rossi MR 2I 80 UC2A - HB2
Rossi MR 2I 81 UP2A-112MC
Rossi MR 2IV 125 UO2A - 112
Rossi MR 2IV 81 – 80B 4
Rossi MR 3E 353 FC1C - HF
Rossi MR 4E 354 FC2C - HF
Rossi MR C2I 140 UO2V
Rossi MR C2I 200 UO2A
Rossi MR C2I 225 UO2A
Rossi MR CI 125 UO2V 132M 4
Rossi MR CI 160 UO2A - 200L
Rossi MR CI 160 UO2A
Rossi MR CI 81 UO3A
Rossi MR ICI 200 U03A
Rossi MR ICI 80
Rossi MR IV 100 U02A F090
Rossi MR IV 50 UO3A - 63B 4
Rossi MR IV 50 UO3A - 80A 4
Rossi MR IV 80 UO3A
Rossi MR IV 81 403A-71C4
Rossi MR V 250 U02A
Rossi MR V 50 UO3A 610 FQ3
Rossi MR V 63 UO3A - 90L 4
Rossi MR V 63U03D
Rossi MR V 80 UO3A - 100LA
Rossi MR V 80 UO3A - 90LC 4
Rossi MR V50UO3A
Rossi MR21 80UC2A-100LB
Rossi MR21 200UP 2A
Rossi MR21 V81 U03A
Rossi MR2I 100UP2A
Rossi MR2I63UP2A V5 I24.1
Rossi MR31 200UP2A-132M
Rossi MR314 OPO/A 2187
Rossi MR742.45.2C.4/1 24VDC
Rossi MRC1 100 UO 3A
Rossi MRCI 63 U03A-A80-A4-B5
Rossi MRCI 63U03A 505
Rossi MRCI 63U03A 605
Rossi MRCI 64 U03A 506
Rossi MRCI 80 U03A 506
Rossi MRCI 80U03A 605
Rossi MRCI63 UO3A-90LC4
Rossi MRCI63-U03A FO
Rossi MRCI63-U03A
Rossi MRICI 125 U03A 696 B7
Rossi MRICI100UO3A-19x200
Rossi MRIV 32 U03A
Rossi MRIV 40 U03A
Rossi MRIV 63 UO3A 506
Rossi MRIV100U02A PAM90B5
Rossi MRIV 100 UO2A
Rossi MRIV 50 UO2A I127
Rossi MRV 125 UO2A 11MA B5
Rossi MRV 32 U03A 63B4
Rossi MRV 40 UO3A
Rossi MRV 50 UO2A
Rossi MR V 50 UO3A - 80A 4
Rossi MRV 63 U03A 607-B6
Rossi MRV 63 UO3A
Rossi MRV 63 UO3A-B3 I=50
Rossi MRV 63 Y03A 207 FQ2
Rossi MRV 80 UO2A B6
Rossi MRV 80U 03A
Rossi MRV 80UO 3A B3 6,7
Rossi MRV 81 UO3A- HBZ
Rossi MV 3I 40 PC1A-C16-71
Rossi R 4E 354 FC2C
Rossi R C2I UO2A
Rossi R CI 100 UO3A / 12,4
Rossi R CI 63 UO3A / 8
Rossi R CL 100UO3A/9,81
Rossi R ICI 125 UO3A / 102
Rossi R ICI 125 UO3A / 102
Rossi R IV 100 UO2A / 79,5
Rossi R IV 80 UO3A / 159
Rossi R V 100 UO2A / 20
Rossi R V 125 UO2A / 20
Rossi R V 125 UO2A / 32
Rossi R V 125 UO2A / 40
Rossi R V 160 UO2B / 40
Rossi R V 200 UO2A/32
Rossi R V 50 UO 3D S/N
Rossi R V 50 UO3D/10
Rossi R2I 80 UC2A/7,64
Rossi R3E 353 FC1C / 178
Rossi RC21 180 UO2A
Rossi RC21 401 UO1A 508
Rossi RC2I 280 UO2A / 20,8
Rossi RC2I 320 UO2A / 20,6
Rossi RCI 200 UO2A / 18 B3
Rossi RCI 250 UO2A / 17,9
Rossi RCI 250 UO2A / 17,9 B3
Rossi RCI 280 UO2A / 18 B3
Rossi RCI 280 UO2A / 20 B3
Rossi RCI 320 UO2A / 18 B3
Rossi RI CI 125 UO3A 78MAS
Rossi RI125UP2A-3,28
Rossi RO100UO3A-507-TM3
Rossi RV 125 UO2A , I = 20
Rossi RV 125 UO2A I = 32
Rossi RV 125 UO2A/32 V5
Rossi RV 80 U O 3A 60
Rossi RV200 U02A/13
Rossi RV-50-U03A
 

Facebook Comment