Đại lý Hộp số TSUBAKI - Động cơ giảm tốc TSUBAKI | Diễn đàn đồ gỗ

Đại lý Hộp số TSUBAKI - Động cơ giảm tốc TSUBAKI

#1


Công Ty Châu Thiên Chí là Nhà cung cấp Hộp số Tsubaki Tại Việt Nam như : Hộp số Tsubaki, Hộp giảm tốc Tsubaki, Động cơ giảm tốc Tsubaki, Động cơ bánh răng Tsubaki, Motor giảm tốc Tsubaki, Động cơ Hộp số Tsubaki, Đại lý Hộp số Tsubaki, Nhà cung cấp Hộp số Tsubaki, Nhà phân phối Hộp số Tsubaki, Đại lý phân phối Hộp số Tsubaki
Công ty chúng tôi là Đại lý ủy quyền của Động cơ, Hộp số, Hộp giảm tốc, Bơm, Van, Xi lanh, Cảm biến, Encoder, Coupling ..
+ Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy
+ Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany
+ Hộp số Vogel Made in Germany
+ Van Duplomatic Made in Italy
+ Cảm biến IFM Made in Germany
+ Bơm Torishima Made in Japan
Model: Hộp số Tsubaki
GMTA010-18L5
GMTA010-18L10
GMTA010-18L15
GMTA010-18L20
GMTA010-18L25
GMTA010-18L30
GMTA010-18L40
GMTA010-18L50
GMTA010-24L60
GMTA010-24L75
GMTA010-24L100
GMTA010-24L120
GMTA010-24L165
GMTA010-24L200
GMTA010-28L300
GMTA010-28L360
GMTA010-28L450
GMTA010-38L600
GMTA010-38L720
GMTA010-38L1200
GMTA020-18L5
GMTA020-18L10
GMTA020-18L15
GMTA020-18L20
GMTA020-18L25
GMTA020-24L30
GMTA020-24L40
GMTA020-24L50
GMTA020-24L60
GMTA020-24L75
Động cơ giảm tốc Tsubaki
GMTA020-28L100
GMTA020-28L120
GMTA020-28L165
GMTA020-28L200
GMTA020-38L300
GMTA020-38L360
GMTA020-38L450
GMTA020-42L600
GMTA020-42L720
GMTA020-42L1000
GMTA020-42L1200
GMTA040-24L5
GMTA040-24L10
GMTA040-24L15
GMTA040-24L20
GMTA040-24L25
GMTA040-28L30
GMTA040-28L40
GMTA040-28L50
GMTA040-28L60
GMTA040-28L75
GMTA040-38L100
GMTA040-38L120
Hộp giảm tốc Tsubaki
GMTA040-38L165
GMTA040-38L200
GMTA040-42L300
GMTA040-42L360
GMTA040-42L450
GMTA040-50L600
GMTA040-50L720
GMTA040-50L1000
GMTA040-50L1200
GMTR075-28L5
GMTR075-28L10
GMTR075-28L15
GMTR075-28L20
GMTR075-28L25
GMTR075-38L30
GMTR075-38L40
GMTR075-38L50
GMTR075-38L60
GMTR075-38L75
GMTR075-42L100
GMTR075-42L120
GMTR075-42L165
GMTR075-42L200
GMTR075-50L300
GMTR075-50L360
GMTR075-50L450
GMTR150-38L5
GMTR150-38L10
GMTR150-38L15
GMTR150-38L20
GMTR150-38L25
GMTR150-38L30
GMTR150-42L40
GMTR150-42L50
GMTR150-42L60
GMTR150-42L75
GMTR150-50L100
GMTR150-50L120
GMTR150-50L165
GMTR150-50L200
GMTR220-42L5
GMTR220-42L10
GMTR220-42L15
GMTR220-42L20
GMTR220-42L25
GMTR220-42L30
GMTR220-50L40
GMTR220-50L50
GMTR220-50L60
GMTR220-50L75
GMTR220-63L100
GMTR220-63L120
GMTR220-63L165
GMTR220-63L200
GMTR370-50L5
GMTR370-50L10
GMTR370-50L15
Gearmotor Tsubaki Tại Việt Nam
GMTR370-50L20
GMTR370-50L25
GMTR370-50L30
GMTR370-50L40
GMTR370-50L50
GMTR550-50L5
GMTR550-50L10
GMTR550-50L15
GMTR550-50L20
GMTR550-50L25
GMTR550-50L30
GMTE075-28L5
GMTE075-28L10
GMTE075-28L15
GMTE075-28L20
GMTE075-28L25
GMTE075-38L30
GMTE075-38L40
GMTE075-38L50
GMTE075-38L60
GMTE075-38L75
GMTE075-42L100
GMTE075-42L120
GMTE075-42L165
GMTE075-42L200
GMTE075-50L300
GMTE075-50L360
GMTE075-50L450
 

Facebook Comment