Đại lý phân phối Bơm KRAL | Diễn đàn đồ gỗ

Đại lý phân phối Bơm KRAL

#1


Bơm trục vít KRAL
Công ty CHÂU THIÊN CHÍ Là Nhà cung cấp Bơm KRAL Tại Việt Nam : Bơm trục vít KRAL, Bơm bánh răng KRAL, Bơm thủy lực KRAL, Bơm Piston KRAL, Bơm KRAL, Pump KRAL, Đại lý Bơm KRAL, Nhà cung Cấp Bơm KRAL, Nhà phân phối Bơm KRAL, Đại lý phân phối Bơm KRAL

Xung áp lực của chất lỏng có thể làm hỏng bơm trục vít , hệ thống và chất lỏng được bơm. Độ mạnh của xung phụ thuộc vào nguyên lý chức năng của bơm. Bơm piston và bánh răng gây ra nhiều xung hơn đáng kể so với bơm trục vít . Phương pháp cấp liệu bơm trục vít KRAL bảo tồn sản phẩm. Chất lỏng được bơm không được ép, không có xung áp lực có thể làm hỏng đường ống và các thành phần khác hoặc kích hoạt rung động. Ngoài ra, máy bơm trục vít KRAL rất yên tĩnh.

Không gian để thiết lập hoặc cài đặt máy bơm trục vít là tốn kém hoặc thường ngắn. Máy bơm trục vít KRAL cung cấp tốc độ giao hàng cao với yêu cầu không gian nhỏ so với các loại máy bơm khác.

Model : Bơm KRAL
Bơm Kral KF-32.BAA 000215

Bơm Kral CKC-235.AAA.000705

Bơm Kral CKC-118.ZCA.000350

Bơm Kral KF- 118.DAA.002422

Bơm Kral KF- 450.DAA.002423

Bơm Kral KF-42.AAA.000925

Bơm Kral KV- 160.FCA.006153

Bơm Kral LFM- 42.ACAF.00207

Bơm Kral OMP 52.4042156

Bơm Kral BEM 300.0002

Bơm Kral OMP 20.4241956

Bơm Kral CKC-235.AAA.000705

Bơm Kral CLE- 450.BAA.000006

Bơm Kral CKC- 55.AAA.xxx

Bơm Kral DS3-2300.BAB.0005

Bơm Kral KV- 42.BBA.005790

Bơm Kral KV- 55.BBA.005794

Bơm Kral KV- 20.BBA.005795

Bơm Kral KV - 160.BBA.005786

Bơm Kral KV- 370.BBA.005792

Bơm Kral KV- 235.BBA.005786

Bơm Kral DS3-1500.BAA.0002

Bơm Kral KF- 235.CCA.003747

Bơm Kral CKC-235.AAA.000705

Bơm Kral KFN- 55.CAA.00220

Bơm Kral DS3-1500.BAA.0002

Bơm Kral KF- 235.CCA.003747

Bơm Kral KF- 74.ACA.xxx

Bơm Kral CKC-235.AAA.000705

Bơm Kral KF-118 ABA 002609

Bơm Kral KF-55 ABA 002606

Bơm Kral OMG 13.6018743

Bơm Kral CLE- 660.BAA.00005

Bơm Kral KFT- 74.ACA.001561

Bơm Kral KF-210.CCA.000508

Bơm Kral CKC-880.BAA.000287

Bơm Kral OMG 52.6010347

Bơm Kral CKC-370.AAA.500007

Bơm Kral CLE-32.DAB.000043

Bơm Kral KF-160.DAA.001268

Bơm Kral KF-450.DAA.002423

Bơm Kral KF- 235.CCA.003747

Bơm Kral KV- 118.AAA.XXXXX

Bơm Kral KFT- 74.ACA.001561

Bơm Kral KF- 210.ACA.000477

Bơm Kral KFT- 118.AAA.xxxxxx

Bơm Kral KF- 118.AAA.xxxxxx

Bơm Kral KFT- 105.AAA.xxxxxx

Bơm Kral KF- 105.AAA.xxxxxx

Bơm Kral KF- 275.CCA.000839

Bơm Kral KF-235.AAA.005079

Bơm Kral LFI- 74.ACAF.xxxxx

Bơm Kral KF- 210.CCA.000508

Bơm Kral KV- 105.AAA.XXXXX

Bơm Kral DS3-1500.BAA.0002

Bơm Kral CKC-370.AAA.xxxxxx

Bơm Kral CK 55-85 V/S/U

Bơm Kral KFT- 74.ACA.001561

Bơm Kral KF-951.ACA.000716

Bơm Kral KF-550.ACA.000763

Bơm Kral CKC-118.ZAA.000377

Bơm Kral KF- 105.BBA.004719

Bơm Kral KF- 105.BBA.004718
 

Facebook Comment