Đạt Ma thiền siêu thoát oai phong gốc gỗ quý Nhai Bách nguyên bản | Diễn đàn đồ gỗ

Đạt Ma thiền siêu thoát oai phong gốc gỗ quý Nhai Bách nguyên bản

barisunphat

Ban quản trị cấp cao nhất
#1
Đạt Ma
Dáng ngài thiền siêu thoát oai phong. Trấn trạch cho gia chủ, mang phong thái tĩnh tâm yên ấm cho người chơi.
Cụ Đạt Ma được nghệ nhân đục trên gốc gỗ quý Nhai Bách nguyên bản, cực tinh xảo (cao 53×23×21).
Giá yêu thương cho người chơi sành.
chogoviet.net-25225.jpg
chogoviet.net-25226.jpg
chogoviet.net-25227.jpg
chogoviet.net-25228.jpg
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Facebook Comment