Động cơ Điện NISSEI - Đại lý NISSEI Việt Nam | Diễn đàn đồ gỗ

Động cơ Điện NISSEI - Đại lý NISSEI Việt Nam

#1


Động cơ giảm tốc Nissei
Công ty Châu Thiên Chí là nhà cung cấp Động cơ Nissei tại việt nam
Công ty chúng tôi chuyên cung cấp các loại Động cơ, Hộp số , Động cơ điện Nissei JAPAN như: Hộp số giảm tốc Nissei, Hộp số hành tinh Nissei, Hộp giảm tốc Nissei, Động cơ giảm tốc Nissei, Motor giảm tốc Nissei, Hộp giảm tốc bánh răng Nissei, Đại lý Động cơ Nissei, Nhà cung cấp hộp số Nissei, Nhà phân phối hộp số Nissei, Đại lý phân phối hộp số Nissei
Công ty chúng tôi là Đại lý ủy quyền của Động cơ, Hộp số, Hộp giảm tốc, Bơm, Van, Xi lanh, Cảm biến, Encoder, Coupling ..
+ Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy

+ Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany

+ Hộp số Vogel Made in Germany

+ Van Duplomatic Made in Italy

+ Cảm biến IFM Made in Germany

+ Bơm Torishima Made in Japan
Motor giảm tốc Nissei
Nissei GTR GLM-22
Nissei GTR GFM-22
Nissei GTR GFM-22
Nissei GTR GFM-18
Nissei GTR VGLP-15-30-100
Nissei GTR F2SV-15-240-T9
Nissei GTR F3FB-28L-60-T0
Nissei GTR VFSA-20-60-502
Nissei GTR GOB-4004
Nissei GTR G0B-9220
Nissei GTR G3LB-22-40-802
Nissei GTR UF2SM-25-20-T0 20DA
Nissei GTR UF2SB-35-50-07 5X
Nissei GTR GOB-4004
Nissei GTR GFM-28
Nissei GTR G3LB-18-15-T02
Nissei GTR GFM-15-2 0-T90X
Nissei GTR G0B-9220
Nissei GTR G3FM-18-15-020
Nissei GTR H2LM-22L-80-T0
Nissei GTR GFMN-12-100-T2 5K
Nissei GTR GFMN-12-50-T25 K
Nissei GTR F2S-25-60-020
Nissei GTR F2SM-15-30-T90
Nissei GTR H2LM-28T-200-0 20
Nissei GTR F2F18L160-UTBR 90NNX
Nissei GTR FSM-35-1 00-T040AX
Nissei GTR F2S15N030-UTBR 90NN
Nissei GTR GILB-32-8 / 6-T9
Nissei GTR GLMN-12- 200-T15
Nissei GTR IK-ZUB BG3-T072
Nissei GTR G3FJ-22-120-T0
Nissei GTR RX-2215
Nissei GTR GF12N005-UTML2 5NN
Nissei GTR UGFM-12-5-T25
Nissei GTR G3LB-28-25-075
Nissei GTR F2SM-30-50-T04
Nissei GTR GFM-18
Nissei GTR G3LB-22-5-T040
Nissei GTR HLMN -15L -15-S40W
Nissei GTR HLMN -15T -15- S40
Nissei GTR HLMN -18R -20-T60W
Nissei GTR G3FB-18-15-T020
Nissei GTR G3LB-22-30-020
Nissei GTR G3LB-22-60-T020W
Nissei GTR G3LE-22-40-020
Nissei GTR G3LE-22-40-T020
Nissei GTR G3LE-28-10-075
Nissei GTR G3LE-28-10-075X
Nissei GTR G3LE-28-40-040
Nissei GTR G3LE-28-40-T040WAX
Nissei GTR G3LM-28-10-075W
Nissei GTR G3LM-28-100-T040W
Nissei GTR G3LM-28-30-T040
Nissei GTR G3LM-32-100-075
Nissei GTR G3LM-32-30-075
Nissei GTR G3LM-32-60-075W
Nissei GTR GLMN 15 30 T90
Nissei GTR HLMN-18T-25-S60WX
Nissei GTR GLM-15-50-T60
Nissei GTR G3LE-22-40-T020
Nissei GTR GLMN-15-20-S60WX
Nissei GTR GOB-4429
 

Facebook Comment