Động cơ giảm tốc NISSEI | Diễn đàn đồ gỗ

Động cơ giảm tốc NISSEI

#1

Động cơ Điện NISSEI

Công ty Châu Thiên Chí là Nhà cung cấp động cơ Nissei tại việt nam .
Côn ty chúng tôi chuyên cung cấp các loại Động cơ , Hộp số , Hộp giảm tốc , Motor giảm tốc của Nissei JAPAN như : Hộp giảm tốc Nissei, Hộp số hành tinh Nissei, Motor giảm tốc Nissei, Động cơ giảm tốc Nissei, Động cơ bánh răng Nissei, Hộp giảm tốc bánh răng Nissei, Đại lý Động cơ Nissei, Nhà cung cấp hộp giảm tốc Nissei, Nhà phân phối hộp giảm tốc Nissei, Đại lý phân phối hộp giảm tốc Nissei
Công ty chúng tôi là Đại lý ủy quyền của Động cơ, Hộp số, Hộp giảm tốc, Bơm, Van, Xi lanh, Cảm biến, Encoder, Coupling ..
+ Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy

+ Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany

+ Hộp số Vogel Made in Germany

+ Van Duplomatic Made in Italy

+ Cảm biến IFM Made in Germany

+ Bơm Torishima Made in Japan
Motor giảm tốc Nissei
Nissei GTR G3LB-22-5-T040
Nissei GTR HLMN -15L -15-S40W
Nissei GTR HLMN -15T -15- S40
Nissei GTR HLMN -18R -20-T60W
Nissei GTR G3FB-18-15-T020
Nissei GTR G3LB-22-30-020
Nissei GTR G3LB-22-60-T020W
Nissei GTR G3LE-22-40-020
Nissei GTR G3LE-22-40-T020
Nissei GTR G3LE-28-10-075
Nissei GTR G3LE-28-10-075X
Nissei GTR G3LE-28-40-040
Nissei GTR G3LE-28-40-T040WAX
Nissei GTR G3LM-28-10-075W
Nissei GTR G3LM-28-100-T040W
Nissei GTR G3LM-28-30-T040
Nissei GTR G3LM-32-100-075
Nissei GTR G3LM-32-30-075
Nissei GTR G3LM-32-60-075W
Nissei GTR GLMN 15 30 T90
Nissei GTR HLMN-18T-25-S60WX
Nissei GTR GLM-15-50-T60
Nissei GTR G3LE-22-40-T020
Nissei GTR GLMN-15-20-S60WX
Nissei GTR GOB-4429
Nissei GTR G3LM-28-200-T020
Nissei GTR GFM-18-50-T90K
Nissei GTR VGFP-10-50-251
Nissei GTR G0B-9219
Nissei GTR FG-15B-15-S40
Nissei GTR GOB-6031
Nissei GTR G3LM-18-5-100 JIS-C-4004
Nissei GTR GTR FGP-15B-200-S25WC
Nissei GTR G0B-9073
Nissei GTR G3FB-32-750-T010Z
Nissei GTR G3LM 32 100
Nissei GTR G3LM-28-20-075W
Nissei GTR G3LM-32-100-075W
Nissei GTR G3LM-32-60-075W
Nissei GTR GFMN-15-25-T90
Nissei GTR H2LM-40R-80-0.75WX
Nissei GTR HFW-18R-100-T60
Nissei GTR HLM-18T-40-T90T
Nissei GTR HOB-7218 40W
Nissei GTR HOB-9256
Nissei GTR GFX-12-20-502
Nissei GTR G3LM-18-15-T020A
Nissei GTR G3LM-18-20-T020A
Nissei GTR G3LM-28-200-T020
Nissei GTR GFM-15-30-T90T
Nissei GTR H2LB-32R-120-T040
Nissei GTR VFFB-28L-20-4002
Nissei GTR VFFB-28L-20-4002
Nissei GTR VFFB-28R-20-4002
Nissei GTR VFFB-28R-20-4002
Nissei GTR F2SM-12-25-T40
Nissei GTR G3FM-18-20-TO20A
Nissei GTR G3FM-22-30-TO2OA
Nissei GTR GLM-15-30-S60W
Nissei GTR HLM-18T-80-T90T
Nissei GTR VFSY-20-25-502
Nissei GTR H2L-32L-300-020
Nissei GTR HFMN-22R-60-020R
 

Facebook Comment