Động cơ giảm tốc ROSSI | Diễn đàn đồ gỗ

Động cơ giảm tốc ROSSI

#1

Hộp giảm tốc Rossi Tại Việt Nam
Công ty Châu Thiên Chí là Đại lý Hộp giảm tốc ROSSI Tại Việt Nam như : Hộp giảm tốc Rossi, Động cơ Hộp số Rossi, Động cơ giảm tốc Rossi, Hộp số hành tinh Rossi, Hộp số bánh răng Rossi, Gearmotor Rossi, Motor giảm tốc Rossi, Đại lý Hộp giảm tốc Rossi, Đại lý phân phối Hộp giảm tốc Rossi, Nhà cung cấp Hộp giảm tốc Rossi, Nhà phân phối Hộp giảm tốc Rossi
Trong hơn 50 năm, Rossi đã phát triển kinh doanh trong công nghệ hộp số. Rossi Group từ Modena là một tập đoàn công nghiệp để sản xuất hộp số giảm tốc, động cơ bánh răng và động cơ điện. Rossi là một phần lớn là đại diện trong ngành công nghiệp nặng, chẳng hạn như khai thác khoáng sản, kim loại, nhựa và cao su vv
Rossi sản xuất các loại sau đây của các sản phẩm:
• Động cơ bánh răng
• bánh răng Hộp số
• Planetary đơn vị bánh răng
• Motion Control hộp số
Công ty chúng tôi là Đại lý ủy quyền của Động cơ, Hộp số, Hộp giảm tốc, Bơm, Van, Xi lanh, Cảm biến, Encoder, Coupling ..
+ Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy

+ Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany

+ Hộp số Vogel Made in Germany

+ Van Duplomatic Made in Italy

+ Cảm biến IFM Made in Germany

+ Bơm Torishima Made in Japan
Model Hộp giảm tốc ROSSI Tại Việt Nam
MR ICI 50 UO3A
HB2 80B 4B 5
MIRV 50 U03A
Động cơ giảm tốc Rossi MA 71 C4 B5
MR V 430U04E
HFA 80B4 B5
HBZ71C6B5
HF71C4B5R
HF71B2B5
MRICI64 UO3A
HR21 40 FC1A 503
MR V 81 UO3A
Hộp số bánh răng Rossi MRV50 U02A80B4
MRV40UO3A-511
MR V 50U03A
MR V 63U02A
Hộp số hành tinh Rossi MR IV 40U02A
MR V 535 UO4E
HF 90LCB 4 B5
MR V 535 UO4E
HF 90LB 4 B5
Hộp số giảm tốc Rossi MR 3I 64 UC2A
MR 31 50PC1A
MRICI64 UO3A
HR21 40 FC1A 503
MRV50 U03A
MR V 535 UO4E
Hộp giảm tốc Rossi HF 90LCB 4 B5
MR V 535 UO4E
HF 90LB 4 B5
MR IV 50U02A
MR V 50U02A
MR V 535 UO4E
HF 90L 6 B5
Động cơ Rossi MR V 430 UO4E
HF 90LB 4 B5R
MR V 535 UO4E
HF 90L 6 B5
MR 3I 51 UC2A
Gearbox Rossi MR V 430 UO4E
HF 90LB 4 B5R
HF 80C 4 B5
MR V 325 UO4E
HF 80C 4 B14R
HF 80B 4 B5
MR V 225 UO4E
Gearmotor Rossi HF 71C 4 B14R
HF 71B 4 B14R
MR V 118 UO4E
HFA 63C4 B14
MR ICI 50 UO3A
HB2 80B 4B 5
HF 63C 4 B14
Động cơ điện Rossi HFA 63B4 B14
HF 63B 4 B5
MR V 50U02A
HBZ71C6B5
 

Facebook Comment