E chia lại lô cẩm vuông đk 10-15 dài 80-1m4 giá 45k kg. Bán khu vực gia lai- đạklak | Diễn đàn đồ gỗ

E chia lại lô cẩm vuông đk 10-15 dài 80-1m4 giá 45k kg. Bán khu vực gia lai- đạklak

admin

Ban quản trị cấp cao nhất
Thành viên BQT
#1
Thợ thầy tết nhất đến nơi còn đòi về cưới vợ. E chia lại lô cẩm vuông đk 10-15 dài 80-1m4 giá 45k kg. Bán khu vực gia lai- đạklak
Cẩm chỉ 2.jpg
Cẩm chỉ 3.jpg
Cẩm chỉ 4.jpg
Cẩm chỉ.jpg
 

Facebook Comment