Hộp giảm tốc TSUBAKI Việt Nam | Diễn đàn đồ gỗ

Hộp giảm tốc TSUBAKI Việt Nam

#1


Công ty Châu Thiên Chí là Nhà cung cấp Hộp số Tsubaki Tại Việt Nam như : Hộp giảm tốc Tsubaki, Hộp giảm tốc bánh răng Tsubaki, Động cơ giảm tốc Tsubaki, Motor giảm tốc Tsubaki, Hộp số giảm tốc Tsubaki, Động cơ bánh răng Tsubaki, Động cơ Hộp số Tsubaki, Gearmotor Tsubaki, Đại lý Hộp giảm tốc Tsubaki, Nhà cung cấp Hộp giảm tốc Tsubaki, Nhà phân phối Hộp giảm tốc Tsubaki, Đại lý phân phối Hộp giảm tốc Tsubaki
Công ty chúng tôi là Đại lý ủy quyền của Động cơ, Hộp số, Hộp giảm tốc, Bơm, Van, Xi lanh, Cảm biến, Encoder, Coupling ..
+ Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy
+ Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany
+ Hộp số Vogel Made in Germany
+ Van Duplomatic Made in Italy
+ Cảm biến IFM Made in Germany
+ Bơm Torishima Made in Japan
Model: Hộp giảm tốc Tsubaki
GMTA020-24L60B
GMTA020-24L75B
GMTA020-28L100B
GMTA020-28L120B
GMTA020-28L165B
GMTA020-28L200B
GMTA020-38L300B
GMTA020-38L360B
GMTA020-38L450B
GMTA020-42L600B
GMTA020-42L720B
GMTA020-42L1000B
GMTA020-42L1200B
GMTA040-24L5B
GMTA040-24L10B
GMTA040-24L15B
GMTA040-24L20B
GMTA040-24L25B
GMTA040-28L30B
GMTA040-28L40B
Động cơ giảm tốc Tsubaki
GMTA040-28L50B
GMTA040-28L60B
GMTA040-28L75B
GMTA040-38L100B
GMTA040-38L120B
GMTA040-38L165B
GMTA040-38L200B
GMTA040-42L300B
GMTA040-42L360B
GMTA040-42L450B
GMTA040-50L600B
GMTA040-50L720B
GMTA040-50L1000B
GMTA040-50L1200B
GMTR075-28L5B
GMTR075-28L10B
GMTR075-28L15B
GMTR075-28L20B
GMTR075-28L25B
GMTR075-38L30B
GMTR075-38L40B
GMTR075-38L50B
GMTR075-38L60B
GMTR075-38L75B
GMTR075-42L100B
GMTR075-42L120B
GMTR075-42L165B
GMTR075-42L200B
GMTR075-50L300B
GMTR075-50L360B
GMTR075-50L450B
GMTR150-38L5B
GMTR150-38L10B
GMTR150-38L15B
GMTR150-38L20B
Motor giảm tốc Tsubaki
GMTR150-38L25B
GMTR150-38L30B
GMTR150-42L40B
GMTR150-42L50B
GMTR150-42L60B
GMTR150-42L75B
GMTR150-50L100B
GMTR150-50L120B
GMTR150-50L165B
GMTR150-50L200B
GMTR220-42L5B
GMTR220-42L10B
GMTR220-42L15B
GMTR220-42L20B
GMTR220-42L25B
GMTR220-42L30B
GMTR220-50L40B
GMTR220-50L50B
GMTR220-50L60B
GMTR220-50L75B
GMTR220-63L100B
GMTR220-63L120B
GMTR220-63L165B
GMTR220-63L200B
GMTR370-50L5B
GMTR370-50L10B
GMTR370-50L15B
GMTR370-50L20B
GMTR370-50L25B
GMTR370-50L30B
GMTR370-50L40B
GMTR370-50L50B
GMTR550-50L5B
GMTR550-50L10B
GMTR550-50L15B
GMTR550-50L20B
GMTR550-50L25B
GMTR550-50L30B
GMTE075-28L5B
GMTE075-28L10B
GMTE075-28L15B
GMTE075-28L20B
GMTE075-28L25B
GMTE075-38L30B
GMTE075-38L40B
GMTE075-38L50B
GMTE075-38L60B
GMTE075-38L75B
GMTE075-42L100B
Động cơ Hộp số Tsubaki
GMTE075-42L120B
GMTE075-42L165B
GMTE075-42L200B
GMTE075-50L300B
GMTE075-50L360B
GMTE075-50L450B
GMTE150-38L5B
GMTE150-38L10B
GMTE150-38L15B
GMTE150-38L20B
GMTE150-38L25B
GMTE150-38L30B
GMTE150-42L40B
GMTE150-42L50B
GMTE150-42L60B
GMTE150-42L75B
GMTE150-50L100B
GMTE150-50L120B
GMTE150-50L165B
GMTE150-50L200B
GMTE220-42L5B
GMTE220-42L10B
GMTE220-42L15B
GMTE220-42L20B
GMTE220-42L25B
GMTE220-42L30B
GMTE220-50L40B
GMTE220-50L50B
GMTE220-50L60B
GMTE220-50L75B
GMTE220-63L100B
GMTE220-63L120B
GMTE220-63L165B
GMTE220-63L200B
GMTE370-50L5BFI
GMTE370-50L10BFI
GMTE370-50L15BFI
GMTE370-50L20BFI
GMTE370-50L25BFI
GMTE370-50L30BFI
GMTE370-50L40BFI
GMTE370-50L50BFI
GMTE550-50L5BFI
 

Facebook Comment