Hộp số giảm tốc ROSSI | Diễn đàn đồ gỗ

Hộp số giảm tốc ROSSI

#1

Động cơ Hộp số ROSSI Tại Việt Nam
Công ty Châu Thiên Chí Là Đại lý Hộp giảm tốc ROSSI Tại Việt Nam như : Hộp giảm tốc Rossi, Động cơ giảm tốc Rossi, Hộp số bánh răng Rossi, Hộp số hành tinh Rossi, Motor giảm tốc Rossi, Gearmotor Rossi, Động cơ Hộp số Rossi, Đại lý Hộp số Rossi, Nhà cung cấp Hộp số Rossi, Nhà phân phối Hộp số Rossi, Đại lý phân phối Hộp số Rossi
Rossi Group từ Modena là một trong những tập đoàn công nghiệp lớn nhất châu Âu về sản xuất và bán các bộ giảm tốc, động cơ, biến tốc độ điện tử và động cơ phanh điện.
Rossi luôn đặt mục tiêu đi trước một bước trong kinh doanh cung cấp các sản phẩm mang lại độ tin cậy tuyệt đối và phát triển các thông số kỹ thuật cho vô số ứng dụng khác nhau. Đối với Rossi, chất lượng, đầu tư liên tục và nghiên cứu có hệ thống vào các giải pháp mới luôn cung cấp trọng tâm chính cho doanh nghiệp.
Trong 50 năm qua, Rossi thường là công ty đầu tiên áp dụng các giải pháp - chẳng hạn như lắp đặt phổ quát và cấu trúc mô đun được nâng cấp của các thành phần - sau này trở thành chuẩn mực cho thị trường cũng như là một yếu tố cơ bản của sức mạnh trường truyền
Công ty chúng tôi là Đại lý ủy quyền của Động cơ, Hộp số, Hộp giảm tốc, Bơm, Van, Xi lanh, Cảm biến, Encoder, Coupling ..
+ Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy

+ Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany

+ Hộp số Vogel Made in Germany

+ Van Duplomatic Made in Italy

+ Cảm biến IFM Made in Germany

+ Bơm Torishima Made in Japan
Model Hộp giảm tốc ROSSI Tại Việt Nam
HF-63A-4-B5
MR 21 50PC1A
MV E 1 FC1A
RV-50-UO3A
MRV-100U02A-10
MR 3I 64 UC2A
Hộp số bánh răng Rossi MR 3I 51 UC2A
MR V 32UO3A
MR V 50 UO3A
MR-2E-84-FC2C- 00
MR V 32UO24
MRV-100U02A-108
MR IV 40U02A
Hộp số hành tinh Rossi MR V 81 UO3A
MRIV 63 U03A.
MRV50 U02A80B4
MR 21 40PC1A
MR V 63U02A
MR21 50 PC1A
MR IV 50U02A
MR 31 50PC1A
Hộp số giảm tốc Rossi MR V 40U03A
RV 40 U03A
MRV40UO3A-511
MRV50 UO3A
RV 100 U02A
MR IV 63 U02A
HF-63A-4-B5
MR V 40U03A
Động cơ giảm tốc Rossi MR 21 50PC1A
MR V 40U03A
MV E 1 FC1A
R-V-50-UO3A
MR-V 5DU02A
MR V 50U02A
Động cơ điện Rossi MRV-100U02A-108
MRICI64 UO3A
HR21 40 FC1A 503
MR ICI 50 UO3A
RV 100U02A
MR 3I 64 UC2A
MR 3I 51 UC2A
MR CI 50 UO3A
MR 3I 51 UC2A
Động cơ song song Rossi MR V 50 UO3A
MR V 32UO3A
MR V 32UO24
MR V 50U03A
MR 21 50PC1A
MV E 1 FC1A
RV-50-UO3A
MR V 50 UO3A
 

Facebook Comment