Hộp số WINSMITH Việt Nam | Diễn đàn đồ gỗ

Hộp số WINSMITH Việt Nam

#1


Đại lý Hộp số Winsmith
Công ty CHÂU THIÊN CHÍ Là Nhà cung cấp Hộp số Winsmith Hàng đầu Tại Việt Nam : Hộp số Winsmith, Hộp số hành tinh Winsmith, Hộp số xoắn ốc Winsmith, Hộp số bánh răng Winsmith, Động cơ Hộp số Winsmith, Đại lý Hộp số Winsmith, Đại lý Hộp số Winsmith, Nhà cung cấp Hộp số Winsmith, Nhà phân phối Hộp số Winsmith

Winfield H. Smith thành lập Winsmith vào năm 1901 và bắt đầu hoạt động tại Buffalo, New York. Năm 1924, công ty chuyển đến Springville, New York và hiện đang vận hành ba cơ sở sản xuất có trụ sở tại Hoa Kỳ. Winsmith gearing được xây dựng trên một danh tiếng có chất lượng cao và độ tin cậy.

Winsmith thiết kế, sản xuất và tiếp thị sâu, công nghệ bánh răng hành tinh, hành tinh vi sai, hành tinh, epicyclical và xoắn ốc cho một loạt các thị trường và ứng dụng bao gồm đóng gói, chế biến thực phẩm, truyền thông vệ tinh băng rộng, theo dõi mảng năng lượng mặt trời, tạo dòng thủy điện, và điều khiển chuyển động.

Model : Hộp số Winsmith
Hộp số WINSMITH 4GAT9

Hộp số WINSMITH 4GAU1

Hộp số WINSMITH 4GAU2

Hộp số WINSMITH 4GAU3

Hộp số WINSMITH 4GAU4

Hộp số WINSMITH 4GAU5

Hộp số WINSMITH 4GAU6

Hộp số WINSMITH 4GAU7

Hộp số WINSMITH 4GAU8

Hộp số WINSMITH 4GAU9

Hộp số WINSMITH 4GAV1

Hộp số WINSMITH 4GAV2

Hộp số WINSMITH 4GAV3

Hộp số WINSMITH 4GAV4

Hộp số WINSMITH 4GAV5

Hộp số WINSMITH 4GAV6

Hộp số WINSMITH 4GAV7

Hộp số WINSMITH 4GAV8

Hộp số WINSMITH 4GAV9

Hộp số WINSMITH 4GAW1

Hộp số WINSMITH 4GAW2

Hộp số WINSMITH 4GAW3

Hộp số WINSMITH 4GAW4

Hộp số WINSMITH 4GAX8

Hộp số WINSMITH 4GAX9

Hộp số WINSMITH 4GAZ1

Hộp số WINSMITH 4GAZ2

Hộp số WINSMITH 4GAZ3

Hộp số WINSMITH 4GAZ4

Hộp số WINSMITH 4GAZ5

Hộp số WINSMITH 4GAZ6

Hộp số WINSMITH 4GAZ7

Hộp số WINSMITH 4GAZ8

Hộp số WINSMITH 4GAZ9

Hộp số WINSMITH 4GCA1

Hộp số WINSMITH 4GCA2

Hộp số WINSMITH 4GCA3

Hộp số WINSMITH 4GCA4

Hộp số WINSMITH 4GCA5

Hộp số WINSMITH 4GCA6

Hộp số WINSMITH 4GCA7

Hộp số WINSMITH 4GCA8

Hộp số WINSMITH 4GCA9

Hộp số WINSMITH 4GCC1

Hộp số WINSMITH 4GCC2

Hộp số WINSMITH 4GCC3

Hộp số WINSMITH 4GCC4

Hộp số WINSMITH 4GCC5

Hộp số WINSMITH 4GCC6

Hộp số WINSMITH 4GCC7
 

Facebook Comment