Mật độ gỗ, độ cứng gỗ | Diễn đàn đồ gỗ

Mật độ gỗ, độ cứng gỗ

admin

Ban quản trị cấp cao nhất
Thành viên BQT
#1
Hai điều chính ảnh hưởng đến sự khác biệt về trọng lượng gỗ là độ cứng gỗ và độ ẩm (MC). Kích thước của MC càng cao, trọng lượng của gỗ càng cao. Độ cứng của gỗ hoặc 'mật độ' được đo bằng đơn vị kg / m3. Độ cứng trung bình của gỗ là khoảng 320 - 720 kg / M3. Có một số loại gỗ rất mềm đến 160 kg / m3 và độ cứng gỗ cao nhất là ở mức 1.000 kg / m3.

Tất cả các biện pháp đo độ cứng gỗ được đo ở mức MC khoảng 12%.

Tính toán mật độ gỗ:
Kích thước gỗ : 500mm x 80mm x 25mm = 0.001 M3
Trọng lượng gỗ: 0,6 kg
Mật độ gỗ là 0,6 kg: 0,001 M3 = 600 kg / M3

Một số loại gỗ và độ cứng:Các loại gỗ có mật độ cao có nghĩa là khó hơn nhưng không nhất thiết phải khó xử lý bằng máy. Vấn đề là khi quá trình chà nhám, gỗ có mật độ cao sẽ được chi tiêu nhanh hơn trên bề mặt giấy nhám và độ giảm phải có độ dày tương đối nhỏ để giảm tải động cơ.
Sự dễ dàng khi làm việc với gỗ có mật độ cao là khi hoàn thiện, đặc biệt là hoàn thiện bằng cách sử dụng các màu đặc. Gỗ có mật độ cao không hấp thụ quá nhiều vật liệu hoàn thiện sao cho trong một vài lớp, nó có thể đóng bề mặt của sợi gỗ với một màu rắn như mong muốn.
 

Facebook Comment