nguyên một khối lũa nhai bách già đanh | Diễn đàn đồ gỗ

nguyên một khối lũa nhai bách già đanh

barisunphat

Ban quản trị cấp cao nhất
#1
báo
56-29-40
Một tác phẩm nghệ thuật quá hoàn hảo
Hàng liền khối, nguyên một khối lũa nhai bách già đanh.
Vào tay nghệ nhân quả có khác!
Hàng dành cho người nhanh tay!
chogoviet.net-26854.jpg
chogoviet.net-26855.jpg
chogoviet.net-26856.jpg
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Facebook Comment