Tranh tam đa nu xá xị thơm cực

Tranh tam đa nu xá xị thơm cực
Ngang 130 , cao 120 dày nhất 20 cm !
tầm 3,4 người khiêng !

Bạn cũng có thể thích