Tứ linh lũa xá xị thơm nức mũi

Tứ linh lũa xá xị thơm nức mũi. Kt cao 90 rộng 79 sâu 70.Ai cần dinh về chơi tết ib e nhé. (Mặt sau lũa tự nhiên)

 

 

 

Bạn cũng có thể thích