Tượng Đức phật Dilac gỗ quý hiếm Ngọc am Hà Giang Cực đẹp

Tượng Đức phật Dilac Cực đẹp được tạo bởi gỗ quý hiếm Ngọc am Hà Giang, gỗ già đanh nhiều tinh dầu hương thơm máy dịu. Cụ đang ra tuyết trắng cực đẹp, tác phẩm liền khối Ko chắp ghép.

Tượng Đức phật Dilac Cực đẹp được tạo bởi gỗ quý hiếm Ngọc am Hà Giang

✔️

Tượng Đức phật Dilac Cực đẹp được tạo bởi gỗ quý hiếm Ngọc am Hà Giang

✔️KT: Cao 80, ngang 62, sâu 28.

Tượng Đức phật Dilac Cực đẹp được tạo bởi gỗ quý hiếm Ngọc am Hà Giang

✔️

Tượng Đức phật Dilac Cực đẹp được tạo bởi gỗ quý hiếm Ngọc am Hà Giang

✔️nặng: 25kg.

Bạn cũng có thể thích