TƯỢNG PHẬT DILAC GỖ NU KHÁO VÀNG

TƯỢNG PHẬT DILAC GỖ NU KHÁO VÀNG
Đức phật Dilac vác cành đào đứng trên bao tiền được làm từ gỗ Nu kháo vàng, Nu hoa chi chít kín mít luôn ạ. Tác phẩm liền khối 100%.
KT: Cao 97, ngang 75, sâu 25.

Bạn cũng có thể thích