tượng thế lũa đạt ma gỗ dổi xanh

Em cần bán pho tượng thế lũa đạt ma vi hành được đục từ lũa gỗ Dổi xanh Mộc Châu – Sơn La. Tác phẩm cao 1,4m rộng 1,4m sâu 45cm.

Bạn cũng có thể thích